Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОГОЛОШЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ПОМЕРЛИМ
   

ОГОЛОШЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ПОМЕРЛИМ

— рішення суду, що грунтується на відсутності відомостей про місцеперебування громадянина в місці його пост, проживання протягом установленого законом строку. Цей строк зазвичай становить 3 роки. Але якщо гр-нин пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або дають підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, строк О. г. п. становить 6 місяців (ст. 21 ЦивК України). Військовослужбовець або ін. гр-нин, котрий пропав безвісти у зв'язку з воєн, діями, може бути в суд. порядку оголошений померлим не раніше, як після закінчення 2 років від дня закінчення воєн. дій. Днем смерті гр-нина, оголошеного померлим, вважається день набуття закон, сили рішення суду про оголошення його померлим. У разі оголошення померлим гр-нина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті цього гр-нина день його гаданої загибелі. Справи про О. г. п. розглядаються район, (міським) судом за місцем проживання заявника на підставі його заяви, в якій обов'язково зазначаються мета, з якою заявникові необхідно оголосити гр-нина померлим, та обставини, що дають підстави припустити його загибель від певного нещасного випадку. Суд розглядає справу за участю заявника, свідків та осіб, яких визнає за потрібне допитати, і постановляє рішення про О. г. п. Коли рішення набуде закон, сили, суд надсилає його органові реєстрації актів громадянського стану (РАГС), що діє в районі діяльності суду, для реєстрації смерті гр-нина, а також до нотаріальної контори або органу, який виконує нотаріальні дії, для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

У разі з'явлення гр-нина, оголошеного померлим, або виявлення його місцеперебування відповідне рішення про О. г. п. скасовується судом. Копія рішення надсилається відповід. органові РАГС для анулювання запису про смерть. Незалежно від часу з'явлення гр-нин може зажадати від будь-якої особи повернення майна, що збереглося і безоплатно перейшло до неї після оголошення гр-нина померлим. Особи, до яких майно гр-нина, оголошеного померлим, перейшло за відплат, угодами, зобов'язані повернути йому це майно, коли буде доведено, що в момент придбання майна вони знали, що гр-нин, оголошений померлим, є живим. Якщо майно оголошеного померлим перейшло за правом спадкування до д-ви і було реалізоване, то після скасування рішення про О. г. п. йому повертається сума, виручена від реалізації майна.

Див. також Безвісна відсутність, Безвісти пропалий.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази