Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОГОЛОШЕННЯ ПОКАЗАНЬ
   

ОГОЛОШЕННЯ ПОКАЗАНЬ

- процес, дія у стадії суд. розгляду з дослідження та перевірки доказів, добутих у справі. Безпосередність суд. розгляду справи передбачає дослідження доказів саме в суд. засіданні. Однак у деяких випадках, передбачених і кримінальним, і цив. процес, зак-вом, судом допускається О. п. У кримінальному процесі О. п. про обставини справи, дані підсудним, свідком чи потерпілим під час дізнання, досудового слідства або на суді, — це засіб перевірки достовірності показань і виявлення причин їх невідповідності показанням, даним у суд. засіданні. Якщо особа змінила показання, дані нею на досуд. слідстві, то в першу чергу має бути перевірена достовірність ост. показань, а попередні слід використати як засіб їх перевірки. Під О. п. підсудного, свідка чи потерпілого, які він дав під час дізнання, досуд. слідства або на суді, розуміється повне або часткове зачитування судом тексту протоколів допиту під час досуд. слідства, а також відповід. частини протоколу попереднього суд. засідання у даній справі (зокрема, у випадках повернення справи на дод. розслідування чи скасування раніше постановленого вироку з поверненням справи на новий суд. розгляд) або протоколу даного суд. засідання, яке відбувалося до відновлення розгляду справи спочатку у зв'язку з вибуттям когось із суддів або після її зупинення чи відкладення. Перелік випадків О. п. підсудного, свідка і потерпілого у суд. засіданні є вичерпним.

Відповідно до ст. 301, 306 КПК України, суд може оголосити показання: 1. При наявності істотних суперечностей між показаннями, які підсудний чи свідок (потерпілий) дав у суді й під час досудового слідства або дізнання. Істотними суперечностями в показаннях підсудного, свідка (потерпілого) на суді й досуд. слідстві є суперечності в суті його показань. Суперечності можуть бути, напр., у формі вини, часі, місці, способі, мотиві злочину, наявності співучасників, розподілу ролей між співучасниками тощо, тобто в обставинах, які становлять об'єктивну і суб'єктивну сторони злочину та підлягають доказуванню у крим. справі. Після оголошення поперед, показань підсудного, свідка (потерпілого) йому має бути надана можливість дати пояснення з приводу наявності істотних суперечностей.

2. У разі відмови підсудного давати показання на суд. слідстві. Однак, перш ніж оголосити його попередні показання, суд чи суддя повинен з'ясувати причину відмови і, по можливості, вжити заходів до її усунення.

3. Коли справа розглядається при відсутності підсудного чи за неявки в суд. засідання свідка, явка якого з тих або ін. причин неможлива. Розгляд справи при відсутності підсудного допускається тільки у виняткових випадках: коли підсудний перебуває за межами України і ухиляється від явки до суду; коли справу про злочин, за який не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути в його відсутності. Однак і в цьому разі суд має право визнати явку підсудного обов'язковою. Показання підсудного оголошуються у залі суд. засідання також у разі його смерті.

Якщо справа розглядається при відсутності підсудного або ж він відмовився давати показання, його попередні показання оголошуються повністю. У разі відмови підсудного давати показання тільки за певним епізодом чи епізодами обвинувачення можуть бути оголошені попередні показання тільки за цими епізодами.

Причинами, з яких явка свідка в суд. засідання неможлива, є, зокрема, його смерть, тяжка хвороба, виїзд за кордон на пост, проживання чи у тривале відрядження, стих, лихо, звільнення свідка, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від явки до суду за наявності письм. підтвердження даних раніше показань тощо. У суд. засіданні може бути також О. п. свідка, потерпілого, допитаного судом при відкладенні розгляду справи, якщо після цього вона розглядається в тому ж складі суду і не виникає необхідність повтор, виклику цих осіб у суд. засідання (ст. 292і КПК). У цив. процесі О. п. передбачено у випадках, коли допитати свідків немає можливості в даному суд. засіданні через їх відсутність або коли цей допит недоцільний. У такому разі у справі можуть бути показання свідків, зібрані в порядку суд. доручення, забезпечення доказів чи допиту свідків за місцем їх проживання або перебування (ст. 185 ЦПК України). Якщо суд відкладає розгляд справи і в суд. засіданні присутні всі особи, що беруть участь у справі, він повинен допитати в даному суд. засіданні свідків, які з'явилися, і не викликати їх у нове засідання (ст. 176 ЦПК). Одержані матеріали допиту свідків повинні бути обов'язково оголошені в судовому засіданні, інакше вони не матимуть доказового значення.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази