Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДІЄЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА
   

ДІЄЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА

— закріплена законом здатність гр-нина набувати своїми діями юрид. прав та породжувати для себе юрид. обов'язки. Д. г. визнається лише за правоздатними суб'єктами і залежить від їхнього віку та псих, стану. Д. г. у повному обсязі виникає з настанням повноліття, тобто з досягненням 18-річного віку. У випадках, коли законом дозволяється одружуватися раніше 18 років, гр-нин, який не досяг цього віку, в повному обсязі набуває дієздатності з моменту одруження (ст. 11 Цивільного кодексу України). Д. г. не може бути обмежена інакше, як у випадках і в порядку, передбачених законом. Угоди, спрямовані на обмеження Д. г., вважаються недійсними (ст. 12 ЦивК).

Неповнолітні віком від 15 до 18 років володіють частковою дієздатністю у цив. та цив.-процес. правовідносинах. Вони мають право укладати угоди за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Самостійно ж можуть учиняти дрібні побут, угоди, розпоряджатися своєю зарплатою або стипендією, робити вклади до кредитних установ та розпоряджатися ними; бути членами сел. г-ва та здійснювати права володіння, користування і розпорядження його майном; бути засновниками і членами громад, об'єднань — молодіж. орг-цій; реалізовувати авторські, винахідницькі права на свої твори, винаходи, рац. пропозиції, пром. зразки, відкриття. Але за наявності достатніх підстав орган опіки і піклування може обмежити право неповнолітнього самостійно розпоряджатися своєю зарплатою або стипендією (ст. 13). Неповнолітнім віком до 15 років належить мін. дієздатність. Вони мають право учиняти дрібні побут, угоди. Ін. угоди укладають від їх імені батьки (усиновителі) або опікуни. Вони мають право робити вклади у кред. установи і розпоряджатися ними. Неповнолітні віком від 15 до 18 років відповідають за шкоду, яку вони заподіяли, на заг. підставах. Батьки (усиновителі) або піклувальник несуть відповідальність у випадках, коли в неповнолітнього немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини. За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг 15 років, відповідають його батьки (усиновителі) або опікуни, якщо не доведуть, що шкода сталася з їх вини. Дієздатність повнолітнього гр-нина може бути обмежена лише на підставі рішення суду у порядку, передбаченому цив.-процес, зак-вом, якщо гр-нин внаслідок зловживання алк. напоями або наркот. засобами ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріальне становище. У цьому випадку над ним встановлюється піклування. Він може укладати лише дрібні побут, угоди. У разі припинення зловживання алк. напоями або наркот. засобами суд скасовує обмеження обсягу Д. г. Повнолітній гр-нин, який внаслідок псих, хвороби або недоумства неспроможний усвідомлювати та контролювати свої дії, може бути визнаний судом недієздатним у порядку, передбаченому цив.-процес, зак-вом. Над ним встановлюється опіка. Від імені недієздатного гр-нина угоди укладає його опікун. Суд може поновити дієздатність такого гр-нина у разі його одужання або значного поліпшення стану здоров'я (ст. 256—260 Цивільного процесуального кодексу України). Див. Правоздатність.

І. Ф. Севрюкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази