Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 1789
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 1789

(Declaration des droits de l'homme et du citoyen) — програмний документ Великої французької революції, ухвалений Нац. зборами 26.VIII 1789. Проголосила осн. принципи революції: народний суверенітет, природні й невід'ємні права людини, заг. рівність гр-н перед законом. Як зазначено в Декларації, люди народжуються і залишаються вільними та рівними у правах, різниця між ними в сусп-ві грунтується лише на міркуваннях заг. користі тощо, мета кожного держ. об'єднання — забезпечити природні й невідчужувані права людини. До цих прав належать: свобода, власність, безпека, опір гнобленню. Свобода, за Декларацією, — це можливість робити все, що не шкодить іншому. Отже, здійснення природ, прав обмежується лише тим, що гарантує усім членам сусп-ва можливість користуватися такими ж правами. Власність (ст. 17) проголошується недоторканною і священною, а позбавити людину власності можна тільки на встановлених законом підставах «незаперечної суспільної необхідності та за умови справедливого і попереднього відшкодування». Гарантування ін. природ, прав — безпеки та опору гнобленню — лише декларується.

Д. п. л. і г. 1789 містить низку істотних положень, які згодом застосовувалися для обгрунтування сутності правової д-ви. Закон — відображення заг. волі. Витоки суверенітету — в нації. Ніхто не може користуватися владою поза цим джерелом. Усі гр-ни беруть участь у творенні законод. актів. Закон може лише забороняти діяння, шкідливі для сусп-ва. Все, що не заборонено законом, дозволено. Закон однаковий для всіх і щодо захисту, і щодо покарання. Гр-ни рівні перед законом. Усі вони мають рівне право на заміщення громад, і держ. посад. Жоден індивід не може бути звинувачений, затриманий, заарештований поза приписами закону і до опублікування останнього. Покарання встановлюються лише законом і тільки такі, що конче необхідні. Отже, Декларація не надавала законові зворотної сили, закріплювала верховенство закону, недоторканність особи, презумпцію невинності, а в ст. 16 — ще й обов'язковість поділу влади і гарантії користування правами людини. Документ зафіксував ряд політичних прав гр-н: ніхто не повинен зазнавати перешкод у висловлюванні своєї думки, навіть релігійної (ст. 10); кожен гр-нин може висловлюватися, писати і публікувати вільно, під загрозою відповідальності лише за зловживання цією свободою у випадках, передбачених законом (ст. 11). Важливими є положення Декларації щодо права гр-н встановлювати податки, визначати їх розмір і порядок стягнення (ст. 14), вимагати звіту кожної посад, особи про свою діяльність (ст. 15). Декларація не охопила всіх, обгрунтованих до її появи у світ, і франц. політ, правовій думці, прав особи і прав нації, зокрема таких, як свобода зібрань, свобода громад, об'єднань, скасування феод, повинностей селянства, право народів на повалення тиранів, вибір форми держ. правління. Однак універсалізм Д. п. л. і г. 1789, її чітка спрямованість на людину, прагнення до перетворення гр-нина на головну діючу особу сусп-ва і д-ви зробили цей документ видатним досягненням Вел. франц. революції, важливою часткою загальнолюдської духовної скарбниці, концептуальним підґрунтям більшості конституцій і конст. актів 19—20 ст., у т. ч. українських. Франц. конституціоналісти не обмежилися цим документом. Нац. збори протягом 1789— 91 ухвалили декрети про виборче право, церк. реформи, організацію нац. гвардії, заборону колект. петицій, про політ, права кольорового населення колоній, публічність розгляду судом крим. справ, про право обвинуваченого на захист, скасування тортур, заснування суду присяжних тощо. Більшість цих актів розширювала і значно доповнювала відповідні дем. положення Декларації. Однак деякі декрети прямо суперечили проголошеним раніше принципам. Зокрема, з одного боку, суверенітет народу, суверенітет нації, право гр-н особисто чи через своїх представників творити закони, а з іншого — заборона колективних звернень до можновладців; констатація священності і недоторканності природної свободи людини — і примирення з існуванням рабства у колоніях; проголошення невідчужуваності природ, права людини на опір гнобленню, «найціннішого» її права на свободу думки і слова — і категорична заборона будь-яких корпорацій гр-н у рамках одного стану або однієї професії, кваліфікація як заколотних «усілякого роду зборищ ремісників, робітників, підмайстрів, поденщиків, спрямованих проти вільного заняття промисловою працею», вето на страйки під загрозою величезних штрафів або ув'язнення. Такі ж відхилення від принципів Декларації характерні й для першої франц. конституції, що була затверджена У стан. зборами З.ІХ 1791.

Літ.: Soria G. Grande histoire de la Revolution francaise, v. 2, 9. Paris, 1987-88; Конституция 3 сент. 1791 г. Декларация прав человека и гр-нина. В кн.: Док-ты истории Вел. франц. революции, т. 1. М., 1990; Мироненко О. М. Права і свободи людини у док-тах Вел. франц. революції. К., 1995.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази