Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА
   

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

- стан міжнар. відносин, що виключає порушення миру або створення реальних загроз безпеці народів у будь-якій формі; діяльність держав і міжнар. інститутів щодо підтримання такого стану; універсальна система механізмів, заходів і гарантій, сукупність яких виключає застосування сили. У сучасній світ, політиці досягнення задовільного стану М. б. розглядається як одна з найважливіших функцій світ, співтовариства, основою якої є процеси роззброєння, зміцнення взаєморозуміння і взаєм. довіри між д-вами, своєчас. та ефективного регулювання конфліктів, що виникають. Згідно зі Статутом ООН гол. відповідальність за підтримку миру і М. б. покладена на РБ ООН, якій належить ви-ключ. право застосування санкцій проти агресора. Рівень і стан М. б. визначаються передусім характером глобальних проблем сучасності, загроз людству або окр. регіонам, захищеністю зовн. кордонів і станом внутр. (національної) безпеки держав. Як політ, явище макросоціального рівня М. б. обслуговує інтереси та потреби більшості країн міжнар. спільноти, оскільки прагнення до безпеки є мотивац. основою індивід, і групової діяльності як окр. людини, так і всього людства. М. б. розрізняють: за масштабами забезпечення (національна, регіональна і глобальна); за сферами забезпечення (безпека у політичній, соціальній, економічній, військовій, гуманітарній та ін. сферах); за суб'єктною спрямованістю (безпека людини, сусп-ва, д-ви). Поряд з традиц. джерелами небезпеки (прагнення окр. країн до гегемонії, перевага у системах стратегіч. озброєнь, експансіонізм), рівень безпеки на сучас. етапі розвитку людства додатково визначається новими загрозами: зростанням локальних конфліктів, поширенням міжнар. тероризму, розкраданням ядер, матеріалів і несанкціон ованим поширенням ядер, технологій, утворенням у деяких д-вах незакон. збройних формувань, високою імовірністю застосування ними зброї масового знищення. Сучасна система М. б. грунтується на принципах: заг. характеру та однакового рівня безпеки для всіх країн, незалежно від їхньої ролі на світ, арені; міжнар. співробітництва у вирішенні проблем безпеки та колект. дій щодо усунення агресії і унеможливлення причин її виникнення; недостатності використання суто військ.-силових засобів підтримання миру; високої міри довіри у міжнар. стосунках, відкритості світ, політики; систем, характеру конструювання архітектури безпеки. Найважливішими елементами системи М. б. є: наукові теорії безпеки, концепції, доктрини, програми досягнення її високого рівня; сукупність міждерж., держ., громадських організацій та інститутів, спрямованих на підтримання миру; сили, засоби й матеріальні ресурси світ, співтовариства щодо усунення загроз і викликів, зміцнення безпеки на міжнар. рівні. Динамічна зміна епох загальноцивілізац. розвитку людства, об'єктивна необхідність переходу до нової міжнар. політики посилюють ненасильницькі чинники в структурі М. б. Необхідність переходу до нової системи М. б. диктується фундам. геополіт. зрушеннями, стимулює поглиблення змісту і напрямів практич. об'єктивації нової глобальної системи безпеки — кооперативної, сутність якої визначають переговори та угоди про заг. цілі, норми, інститути, принципи і механізм врегулювання конфліктних та кризових явищ і процесів. Система спільної кооперативної безпеки грунтується на довірі, заснованій на відкритості, транспарентності і передбачуваності; на співробітництві і гарантіях; на рівноправній зайнятості. Ці принципи певною мірою втілюються у діяльності наявних наддерж структур, яка спрямована на досягнення колект. безпеки: ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Ради Європи (РЄ), Ради Євроатлантичного партнерства (РЄАП), Європейського Союзу (ЄС), СНД, ін. регіональних об'єднань. Актуальною політ, проблемою 90-х pp. стала дискусія щодо ефективності діяльності НАТО як суб'єкта формування і підтримання європ. безпеки. Система спільної М. б. перебуває у процесі становлення, який потребує значних зусиль і затрат протягом тривалого часу з боку всього світового співтовариства.

Літ.: Междунар. безопасность и разоружение: Ежегодник СИПРИ. 1993. М„ 1993; Лісіцин Е. Про проблему колект. безпеки. «Спостерігач». 1994, № 10; Батюк В. Еволюція концепцій міжнар. і нац. безпеки. «Спостерігач», 1996, № 25; Гаджиев К. С. Геополитика. М., 1997; Клименко А. Ф. Междунар. безопасность и характер военных конфликтов будущего. «Военная мысль», 1997. № 1; Нац. безпека України. 1994-1996 pp. К.. 1997.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази