Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА
   

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

— система багатосторонніх заходів, що гарантує державам усіх континентів міжнародний мир на основі поважання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності, відмови від застосування сили або погрози силою, мирного розв'язання міжнар. спорів, невтручання у внутр. справи. Марксистсько-ленінське розуміння М. б. випливає з концепції демократичного, справедливого миру, що виключає війну з життя людства. Ця концепція невіддільна від визнання права кожного народу самостійно вирішувати питання свого соціально-екон. устрою. Осн. положення по створенню М. б. Рад. д-ва виклала в своєму першому законодавчому акті —ленінському Декреті про мир, у принципах своєї зовн. політики — пролетарського інтернаціоналізму, мирного співіснування держав з протилежним суспільним ладом. Після 2-ї світової війни 1939—45 внаслідок докорінних змін у співвідношенні сил на світовій арені на користь соціалізму, зміцнення міжнар. позицій СРСР і всієї соціалістичної співдружності, її впливу на світові справи склалися реальні передумови для усунення загрози світової війни, отримання гонки озброєнь, зокрема ядерних, яку розв'язав імперіалізм, створилися умови для переходу від конфронтації до розрядки міжнар. напруженості. На гарантування М. б. спрямовані зусилля дипломатії СРСР та ін. соціалістичних країн, їхні численні пропозиції в галузі зовнішньополіт. відносин. Справі М. б. служать договори міжнародні, укладені між двома або більше д-вами чи ін. суб'єктами міжнародного права, що покликані врегулювати існуючі проблеми і питання шляхом встановлення взаємних прав і обов'язків, сприяти створенню М. б. Саме такий підхід СРСР визначив зміст ряду радянсько-американських документів (1972—79), радянсько-французьких документів (1966— /9), Радянського Союзу — ФРН документів (1970—80), радянсько-англійських документів (1975 і 1977) та ін. угод, укладених з провідними капіталістичними країнами. Важливим компонентом системи М. б., розвитку співробітництва в політ., екон. та ін. галузях міжнар. життя є створення системи колективної безпеки, що гарантувала б мир народам окремих континентів. СРСР, ін. соціалістичні країни не раз вносили пропозиції про створення європейської безпеки. Це відображено в документах Політичного консультативного комітету держав — учасниць Організації Варшавського Договору, зокрема в Деклараціях 1966, 1978 (див. Декларація держав — учасниць Варшавського договору 1978), 1980. Усуненню загрози воєнних конфліктів на континенті і налагодженню взаємовигідних відносин д-в служить Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975. СРСР виступив ініціатором системи міждерж. заходів з метою створення азіатської безпеки. На гарантування М. б. спрямовані Декларація про оголошення Африки без'ядерною зоною, Московський договір 1963, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968, Договір про космос 1967, ряд Декларацій ООН та ін. міжнар. документи, прийняті на пропозицію Рад. Союзу й ін. соціалістичних країн. Активну участь у справі досягнення М. б. разом з СРСР бере Укр. PCP (див. Договори міжнародні Української PCP). На основі марксистсько-ленінського аналізу сучас. міжнар. відносин XXIV з'їзд КПРС висунув Програму миру, спрямовану на гарантування людству М. б. З метою дальшого зміцнення М. б. комплекс зовнішньополіт. завдань СРСР, що є органічним продовженням і розвитком Програми миру, розробили XXV і XXVI з'їзди КПРС. Благородна мета політики Рад. Союзу, спрямована на створення системи М. б., знайшла широке розуміння і підтримку всесвітнього Руху прихильників миру, очоленого міжнар. робітн. класом і його авангардом — марксистсько-ленінськими робітн. і комуністичними партіями, всіх миролюбних, прогресивних сил на земній кулі.

А. В. Кудрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази