Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ
   

ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ

- складова частина категорії земель пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення. Відповідно до ст. 68 Земельного кодексу України 3. п. визнаються землі, надані підприємствам, установам та організаціям для розміщення і експлуатації осн., підсобних та допоміжних будівель і споруд пром., гірничодоб., трансп. та ін. підприємств., їх під'їзних шляхів, інж. мереж, адм.-побут, будинків, ін. споруд. Розміри земельних ділянок, що надаються для вказаних цілей, визначаються відповідно до затверджених норм проект.-тех. документації, а відведення ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння. Якщо використання наданої зем. ділянки пов'язане з її забудовою, то порядок забудови регулюється Законом України «Про основи містобудування» (1992).

Правовий режим 3. п. багато в чому підпорядкований інтересам використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Тому для буд-ва пром. підприємств, об'єктів житл.-комунал. г-ва, залізниць і автомоб. шляхів, ліній електропередачі, магістральних трубопроводів, а також для ін. несільсько-госп. потреб надаються землі несільсько-госп. призначення, непридатні для ведення с. г., або сільськогосп. угіддя гіршої якості. На користувачів 3. п. покладаються дод. обов'язки. Так, зем. ділянки, що вивільняються підприємствами по видобуванню корисних копалин, ін. пром. підприємствами на наданих їм у користування сільськогосп. землях чи ліс. угіддях, повинні бути приведені ними у стан, придатний для використання у сільс, ліс, риб. г-ві, житл. буд-ві або садівництві, а зем. ділянки на наданих у користування ін. землях — для використання за призначенням.

Навколо пром. підприємств залежно від характеру в-ва повинні створюватися сан.-захисні зони відповідно до норм, затверджених у встановленому порядку. Це відповідає екол. вимогам щодо забезпечення належного стану довкілля. У межах цих зон житл. буд-во забороняється. Створення сан.-захисної зони не позбавляє власників землі і землекористувачів, у т. ч. орендарів, землі яких опинилися у межах цієї зони, права власності або користування ними з обмеженнями, встановленими для цих зон. Якщо зазначені зони розташовані в межах міст, селищ міськ. типу, то пром. підприємства повинні впорядковувати та озеленювати їх відповідно до проектів планування і забудови цих нас. пунктів.

Підприємства, установи, організації промисловості та ін. галузей надають невикористовувані ними землі за рішенням сільс, селищ., міських рад у тимчас. користування гр-нам, колект. сільськогосп. підприємствам, радгоспам, ін. підприємствам, установам і організаціям для сільськогосп. цілей, зокрема сінокосіння, городництва, випасання худоби та ін.

Держ. контроль за використанням і охороною 3. п. здійснюється радами, а також Держ. к-том України по зем. ресурсах, М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, ін. спеціально уповноваженими на те держ. органами.

М. В. Шульга.

 

Схожі за змістом слова та фрази