Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ге-генер arrow ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ
   

ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ

(ГС) - комплексна програма удосконалення організації та структури управління галузями пром-сті на основі економічно обгрунтованої концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва, зміцнення виробничо-госп. зв'язків з урахуванням вимог науково-технічного прогресу і перспектив розвитку галузі. ГС охоплює всі ланки галузевої системи: основну (первинну), до якої належать виробничі та наук.-виробничі об'єднання, комбінати, підприємства, н.-д., конструкторські, проектно-конструкторські, тех. та ін. орг-ції; середню - всесоюзні та респ. пром. об'єднання; вищу - м-ва та відомства СРСР і союзних республік. При розробці ГС великої ваги набуває орг. структура управління, яка регламентує внутрігалузеві вертикальні та горизонтальні зв'язки між органами управління. В пром-сті СРСР застосовуються, як правило, такі системи управління: дволанкова: загальносоюзне або союзно-республіканське м-во (відомство) СРСР- виробниче об'єднання (комбінат), підприємство; респ. м-во (відомство) союзної республіки - виробниче об'єднання (комбінат), підприємство; триланкова: загальносоюзне або союзно-респ. м-во (відомство) СРСР - всесоюзне пром. об'єднання - виробниче об'єднання (комбінат), підприємство; союзно-респ. м-во (відомство) СРСР- союзно-респ. м-во (відомство) союзної республіки - виробниче об'єднання (комбінат), підприємство; респ. м-во (відомство) союзної республіки - респ. пром. об'єднання - виробниче об'єднання (комбінат), підприємство; респ. м-во (відомство) союзної республіки - м-во автономної республіки, управління виконкому обл. Ради народних депутатів - виробниче об'єднання (комбінат), підприємство. ГС - важливий інструмент підвищення ефективності роботи галузей пром-сті. Заходи ГС спрямовані на успішне розв'язання завдань підвищення рівня концентрації виробництва осн. видів продукції галузі шляхом укрупнення підприємств, утворення виробничих та пром. об'єднань; скорочення кількості ланок і об'єктів управління, наближення органів госп. керівництва до виробн., зосередження більшості питань оперативного керівництва госп.-виробничою діяльністю безпосередньо в осн. (первинній) ланці управління; чітке розмежування функцій, прав і обов'язків між різними ланками галузевої системи, підвищення оперативності та гнучкості в роботі апарату управління; забезпечення високих темпів зростання обсягів виробн. і продуктивності праці, поліпшення якості, зниження собівартості, краще використання виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фін. ресурсів, збільшення обсягів виробн. продукції на експорт та поліпшення ін. показників ефективності. ГС управління галузями пром-сті м-в і відомств СРСР затверджує Рада Міністрів СРСР, у т. ч. схеми управління галузями пром-сті союзно-респ. підпорядкування - за погодженням з Радою Міністрів союзної республіки. Див. також Управління народним господарством.

В. П. Фокін.

 

Схожі за змістом слова та фрази