Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
   

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

(УСПП) - всеукраїнська громад, орг-ція, до якої входять гр-ни (промисловці й підприємці), а також громад, орг-ції та їх об'єднання — на основі дем. принципів добровільності, рівноправності, відкритості й самоврядування для сприяння проведенню екон. реформ і захисту інтересів вітчизн. товаровиробників в Україні. 15.ІІ 1992 понад сто орг-цій підписали установчий договір про утворення УСПП, ухвалили статут і програму дій Союзу. Осн. мета УСПП — захист екон., соціальних та ін. спільних інтересів вітчизн. виробників товарів і послуг, сприяння формуванню в Україні соціально орієнтованої ефективної ринк. економіки шляхом забезпечення гарантованих Конституцією України соціально-екон. свобод гр-н, розвитку вільного підприємництва і конкуренції. Гол. статутними завданнями УСПП є: сприяння розвитку всіх форм власності; підтримка ділової активності, соціального і правового статусу підприємців; поширення н.-т. досягнень, впровадження ефективних форм організації праці та в-ва; всебіч. розвиток труд, ресурсів; сприяння утворенню галузевих (корпоративних) об'єднань та організацій товаровиробників і роботодавців, налагодженню взаємовигідних зв'язків між підприємствами, регіонами України і зарубіж. країнами; консолідація зусиль роботодавців у сфері труд, відносин та соціального партнерства. Найвищий орган УСПП — з'їзд, який скликається не рідше одного разу на три роки. Він обирає строком на три роки президента УСПП, ревізійну та мандатну комісії, формує правління Союзу. Президент є вищою посад, особою УСПП, діє від його імені та представляє його інтереси в органах законод. і виконавчої влади, громад, об'єднаннях, міжнар. і зарубіж. організаціях. У період між з'їздами вищим органом УСПП є правління, яке приймає рішення з усіх питань, що належать до виключної компетенції з'їзду. Ген. виконавча дирекція УСПП як адм.-розпорядчий орган Союзу забезпечує діяльність правління та президії, організує роботу апарату з виконання рішень кер. органів УСПП, координує роботу викон. органів регіон, відділень і галуз. орг-цій, представництв та філій Союзу. УСПП здійснює статутну діяльність через пост, комісії, які утворюються з осн. напрямів його діяльності. Союз — співзасновник кількох громад, об'єднань, зокрема Конфедерації роботодавців України (5.XI 1998); член Міжнар. організації роботодавців, Міжнар. конгресу промисловців і підприємців, Європ. ділового конгресу. З 1997 представники Союзу є пост, учасниками сесій МОП.

За сприяння УСПП виходять інформ.-публіцист, альманах «Час відродження», журнали «Партнер» та «Інвестиційний журнал», електрон, дайджест «Вектор». Президентами УСПП були В. І. Євтухов (1992-93), Л. Д. Кучма (1993-96), А. К. Мінченко (1996-97). З 1997 президентом УСПП є А. К. Кінах.

М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази