Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЮЗ
   

СОЮЗ

— орг.-прав. форма міждержавних військ., екон., політ, об'єднань. С. можуть набувати форм: політ., екон. інтеграції держав (Європейський Союз); міжнар. організації (Всесвітній поштовий союз, Міжнародний союз суддів); д-ви (Союз Радянських Соціалістичних Республік, 1922—91), військ.-політ. блоків, альянсів держав, монархів (Священний союз, 1825—31; Троїстий союз, 1882-1915; Четверний союз, 1915-18). Міждержавні, міжнародні, державні С. діють на договірній, статутній, конституційній основі (СРСР, Австралійський Союз). Термін є складовим і визначальним у найменуванні: політ, сил, нац.-визв. рухів, спрямованих на досягнення спільної мети та об'єднаних дій (Союз порятунку 1816; Союз благоденства 1818—21 — таємна орг-ція декабристів у Росії; емігрант. Союз визволення України 1914—18; Укр. нац. союз 1918; Укр. союз хліборобів-державників — монарх, рух, що діяв в еміграції з 1920), політ, партій та блоків («Союз 17 октября» — з 1905; Союз комуністів Югославії — з 1919; Союз за французьку демократію — з 1978; союз роб. класу і селянства як особлива форма клас, співробітництва пролетаріату з селянством в СРСР), об'єднань гр-н, профсп. об'єднань і груп тощо.

В СРСР існувало багато масових добровільних громад, орг-цій та їх об'єднань-С, переважно у формі спілок, таких як Всесоюзна ленінська ком. спілка молоді (ВЛКСМ, 1926-91), Союз рад. товариств дружби і культур, зв'язків із зарубіж. країнами (1958—91), творчих спілок та ін. У сучас. Україні «союзами» в різних варіантах називаються політ, партії. Як правило, С. утворюються на основі єдності інтересів, мети сторін, що об'єдналися, грунтуються на добров. засадах і тісному співробітництві. С. мають свою заг. структуру і пост, органи, які можуть здійснювати координацію дій суб'єктів

С. В. П. Горбатенко, Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази