Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УСРР 1927
   

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УСРР 1927

- кодифікований нормат. акт, затв. ВУЦВК 8.УІ 1927 і введений в дію з 1 .VII 1927. У розробці кодексу брали участь представники наркоматів юстиції, внутр. справ, роб.-сел. інспекції та ін. відомств УСРР. При створенні остаточної ред. акта були використані частково Крим, кодекс УСРР 1922, Крим, кодекс РСФРР 1926, загальносоюзне крим. зак-во, зокрема пост. ЦВК СРСР «Про зміну основних засад кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік» від 25.11 1927, «Положення про злочини державні» від 25.ІІ 1927, «Положення про військові злочини» від 27.VII 1927, а також мат-ли суд. практики застосування крим. зак-ва. Заг. частина К. к. УСРР 1927 у порівнянні з Крим, кодексом УСРР 1922 була суттєво перероблена, зокрема уточнено поняття умисного злочину, вдосконалені критерії визначення розміру санкції за злочини неповно літніх, встановлено інститут зняття судимості, впроваджене поняття давності виконання вироків. Деякі зміни, внесені до заг. частини К. к. УСРР 1927, були спрямовані на посилення репрес. функцій д-ви. В кодексі розвивався і вдосконалювався інститут аналогії крим. закону, передбачалося вислання за рішенням суду соціально небезпечних осіб, у т. ч. тих, що не вчинили конкр. злочину тощо. Мета покарання була зведена виключно до захисту рад. д-ви від злочин, посягань, а термін «покарання» замінений терміном «заходи соціального захисту», який об'єднував суд.-виправні, мед. та мед.-пед. заходи. Особлива частина К. к. УСРР 1927 відрізнялася від Крим, кодексу УСРР 1922 за визначеннями окр. складів злочину, включенням статей про злочини проти порядку управління, наявністю нових норм щодо забезпечення майнових взаємовідносин держ. і громад, організацій, а також окр. гр-н. Була встановлена крим. відповідальність за умисне банкрутство. Уточнено перелік посад, злочинів за рахунок поширення поняття посад, особи на відповід. працівників кооп. і громад. організацій. Особлива частина кодексу відзначалася необмеженим розширенням поняття контрев. злочину, посиленням суворості крим. санкцій. Кількість злочинів, що передбачали смертну кару, зросла до 45 порівняно з 36, передбаченими Крим, кодексом УСРР 1922.

Літ.: Михайленко П. П. Нариси з історії крим. зак-ва Укр. РСР, ч. 1. К., 1959; Усенко И. Б. Первая кодификация зак-ва Укр. ССР. К., 1989.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази