Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
   

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(КК України) — законод. акт, що становить систему взаємопов'язаних крим.-правових норм. Чинний КК України прийнятий ВР УРСР 28.ХІІ 1960 і введений у дію з 1.ІV 1961. Поділяється на Загальну та Особливу частини. Загальна частина складається з 5 глав: І. Загальні положення; II. Межі чинності Кримінального кодексу; III. Про злочин; IV. Про покарання; V. Про призначення покарання і про звільнення від покарання. Особлива частина, за ознаками родового об'єкта, включає 11 глав: І. Державні злочини (тепер — Злочини проти держави); II. Злочини проти державної і колективної власності; III. Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи; IV. Злочини проти політичних і трудових прав громадян; V. Злочини проти індивідуальної власності громадян; VI. Господарські злочини; VII. Посадові злочини; VІІІ. Злочини проти правосуддя; IX. Злочини проти порядку управління; X. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я; XI. Військові злочини.

КК України більш досконалий порівняно з попередніми укр. крим. кодексами. Зокрема, законодавець відмовився від застосування інституту аналогії. Конкретизованішими стали види примус, заходів виховного характеру та порядок їх застосування, види заходів медичного характеру; порядок застосування умовного засудження та ін. Законодавчо наголошено, що єдиною підставою для крим. відповідальності є встановлення у діянні особи складу злочину.

Після проголошення держ. незалежності України до КК України внесено багато змін і доповнень з метою гуманізації зак-ва. Розбудова України як дем. правової д-ви передбачає створення більш ефективної законод. бази у сфері боротьби зі злочинністю з урахуванням сучас. специфіки, рівня, структури і динаміки злочинності. Саме цим зумовлена підготовка проекту нового КК.

І. П. Лановенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази