Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦІНА
   

ЦІНА

— форма грош. вираження вартості товару, продукції, виробу, робіт, послуг тощо. Формується залежно від суми витрат в-ва і серед, прибутку на авансований капітал (Ц. в-ва), попиту і пропозиції, розміру опт. і торг, надбавки, умов поставки, платежів, кон'юнктури ринку, сезон, попиту та ін. факторів, що формують Ц. і діють не ізольовано один від одного, а комплексно, у діалектич. єдності: одні з них зумовлюють необхідність підвищення Ц., а інші — зниження. В умовах ринк. відносин внаслідок дії екон. законів складається певна система ціноутворення. В Україні суб'єкти господарювання можуть використовувати Ц. вільні, державні фіксовані та регульовані, які становляють граничні рівні Ц. або граничні відхилення від держ. фіксованих Ц. Вільні Ц. встановлюються на всі види продукції (робіт, послуг) за винятком тих, на які існують держ. Ц., і визначаються госп. суб'єктами самостійно за згодою сторін. Держ. фіксовані та регульовані Ц. встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на заг. рівень і динаміку Ц., на продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення, а також на продукцію (послуги) суб'єктів господарювання — природ, монополістів (див. Природні монополії). Перелік зазнач, ресурсів, продукції, послуг затверджує КМ України. Держ. Ц. встановлюються і на імпортні товари, які придбані за рахунок коштів Держ. бюджету України.

Держ. регулювання Ц. здійснюється шляхом встановлення фіксованих держ. та комунальних Ц., граничних рівнів Ц., граничних рівнів торг, надбавок і постачальницьких винагород, граничних нормативів рентабельності або шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни Ц.

Розрізняють відпускні, роздрібні й закупівельні, аукціонні й комісійні, кошторисні Ц. та ін. При здійсненні експортних та імпорт, операцій у розрахунках з іноз. контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) Ц., що формуються відповідно до Ц. і умов світ, ринку та індикативних Ц. Існує поділ Ц. на базисні, біржові, дискримінаційні, контрактні, світові, трансферні, споживання, з наступною фіксацією тощо. Базисна Ц. фіксується в угодах або прейскурантах Ц. товару з установленими параметрами якості, специфікації, розміру, складу та іїт. При замовленні на поставку товарів з відмінними вщ базисних властивостями застосовуються різноманітні надбавки і знижки, що зумовлюють відмінність фактичних Ц. від базисних. Ступінь відхилення фактичних Ц. від базисних визначається багатьма обставинами (умовами реалізації, станом ринку, трансп. затратами тощо). Біржова Ц. (бірж, котирування) — Ц. на товари, які реалізуються у порядку бірж, торгівлі. Дискримінаційною є Ц. одного й того ж товару, що встановлюється без урахування різниці в рівнях втрат. Світовою є Ц., що діє у міжнар. торгівлі й поширюється на значну частину товарообігу. Складається під впливом багатьох екон., природ.-клімат, геогр., політ, та ін. факторів. На практиці виступає як Ц. великих партій товару, що регулярно продаються або купуються на іноз. вільно конвертовану валюту, тобто Ц. продавців в осн. центрах експорту даного товару і Ц. покупців у найважливіших центрах по його імпорту. Напр., світові Ц. на машини та обладнання — це переважно ціни європейських, японських і амер. виробників; на вугілля — імпортні Ц. у західноєвроп. портах; на нафту, цинк, свинець, олово, нікель, алюміній — Ц. лондонської біржі кольорових металів тощо. Трансфертна Ц. використовується при обміні товарами в рамках транснаціональних компаній і підприємств, у т. ч. між їх підрозділами, розташованими в різних країнах (див. Трансферт). Ц. споживання — затрати покупця на придбання і використання товару протягом нормат. періоду його експлуатації (споживання). Включає контрактну Ц. при купівлі товару, трансп. витрати, вартість монтажних і пусконалагоджувальних робіт, затрати на навчання персоналу, експлуатац. витрати (мат-ли, електроенергія, зарплата тощо), затрати на профілакт. і авар, роботи, тех. обслуговування, подат. платежі, страх, внески та ін. можливі затрати покупця при купівлі товару та його експлуатації. Ц. з наст, фіксацією встановлюється у погоджені договором терміни (напр., на певну дату або день поставки товарів тощо).

Поряд із зазначеними у вітчизн. та зарубіж. екон. практиці Ц. застосовуються також кінцеві, змінні, довідкові та тверді Ц. Кінцева Ц. визначається за домовленістю сторін і з урахуванням впливу на базову Ц. вартості мат-лів, роб. сили, індексів зарплати в галузі, яка виробляє продукцію, та індексів Ц. на мат-ли, що використовуються для виготовлення проданої продукції. Змінна Ц. застосовується у контрактах з тривалими строками поставок, протягом яких екон. умови в-ва товарів можуть істотно змінюватися. Складається з двох частин: базової та перемінної. Базова частина Ц. встановлюється на дату пропозиції або укладання контракту і погоджується з покупцем при його підписанні, перемінна — визначається на період виготовлення або поставки товару. Довідкова Ц. є поширеним видом світ. Ц. на сировину, паливо, ряд ін. товарів. Регулярно публікується продавцями і має інформ. характер. Реальна контрактова Ц. відрізняється від довідкової на величину знижки, рідше — надбавок. Тверда Ц. погоджується при укладанні контракту і не підлягає зміні в ході його виконання.

Політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування Ц., повноваження органів держ. влади та органів місц. самоврядування щодо регулювання Ц., а також контролю за Ц. і ціно утворенням визначаються гл. 21 Госп. кодексу України, законами України «Про ціни і ціноутворення» (1990), «Про підприємства в Україні» (1991), «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991) та ін. законод. актами.

Див. також Такса, Тариф.

Літ.: Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины. К., 1999; Основи економічної теорії. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази