Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦІНА ЗЕМЛІ
   

ЦІНА ЗЕМЛІ

— фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї зем. ділянку від продавця до покупця. Ц. з. встановлюється з урахуванням вартості зем. ділянки, визначеної на основі грош. оцінки. Прав, природа грош. оцінки зем. ділянок відображена у ЗК України, Законах України «Про плату за землю» (1992, з наст, змінами і доп.), «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (2001), «Про оцінку земель» (2004), ін. нормат.-прав. актах. Грош. оцінка землі є складовою державного земельного кадастру. Залежно від призначення та порядку проведення грош. оцінка зем. ділянок може бути нормативною і експертною. За ст. 5 Закону «Про оцінку земель», нормат. грош. оцінка зем. ділянок використовується для визначення розміру зем. податку, держ. мита при міні, спадкуванні та даруванні зем. ділянок згідно із законом, оренд, плати за зем. ділянки державної та комунал. власності, втрат сільськогосп. і лісогосп. в-ва, а також при розробці показників та механізмів екон. стимулювання рац. використання та охорони земель. Відповідно до п. 1 ст. 201 ЗК осн. критерієм проведення грош. оцінки зем. ділянок по всій Україні, в АР Крим, областях, адм. одиницях, госп-вах і по окр. зем. ділянках є рентний дохід, порядок визначення якого залежить від категорії земель. Грош. оцінка земель сільськогосп. призначення здійснюється на основі рентного доходу, що створюється при в-ві зернових культур, і визначається за даними екон. оцінки земель, проведеної у 1988. В основу грош. оцінки земель несільськогосп. призначення покладено капіталізований рентний дохід, що визначається відповідно до функц. використання і місця розташування зем. ділянок.

Грош. оцінка земель нас. п. грунтується на капіталізації рентного доходу, який залежить від місця розташування нас. п. у загальнодерж., регіон, і місц. системах в-ва і розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природ.-клімат. та інж.-геол. умов, архіт.-ландшафт. та істор.-культур, цінності, екол. стану, функц. використання. Експертна грош. оцінка зем. ділянок і прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки та використовується при здійсненні цив.-прав. угод щодо зем. ділянок і прав на них, крім випадків, визначених Законом «Про оцінку земель», а також ін. законами. Вона передбачає визначення ринкової (ймовірної ціни продажу на ринку) або ін. виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова, для бух. обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або ін. чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди. В чинному зак-ві України визначаються три метод, підходи до проведення експерт, грош. оцінки зем. ділянок, а саме: пряма і непряма капіталізація чистого операційного або рентного доходу; зіставлення цін продажу схожих зем. ділянок; урахування витрат на поліпшення земель. Для проведення експерт, грош. оцінки зем. ділянки необхідна найповніша інформація про об'єкт оцінки. Експертна грош. оцінка проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог названого Закону, Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також ін. нормат-прав. актів та держ. стандартів, норм і правил. На підставі експерт, висновку власник зем. ділянки чи уповноважений ним орган визначає ціну зем. ділянки.

Ц. з. є обов'язковою умовою будь-яких цивільно-правових угод щодо зем. ділянок. Відсутність у договорі купівлі-продажу зем. ділянки чи в ін. договорах щодо переходу права власності на зем. ділянку умови про ціну продажу зем. ділянки є підставою для визнання їх недійсними.

Літ.: Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Суми, 1999; Носік В. В. Грош. оцінка зем. ділянок. В кн.: Зем. кодекс України: Наук.-практ. коментар. К., 2003.

В. В. Носік.

 

Схожі за змістом слова та фрази