Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА
   

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

- різновид респ. форми правління. Іноді називається дуалістичною республікою. Гол. риса П. р. — у ній виконавча влада, її формування, становище, ді яльність та відповідальність чітко відмежовані від законодавчої влади, а взаємовідносини між цими гілками влади грунтуються на системі взаєм. стримувань і противаг.

Ознаки П. р.: і президент, і парламент безпосередню обираються народом (за винятком США, де президент обирається колегією виборщиків); президент здебільшого не має права достроково розпустити парламент (за винятком конституційно визначених випадків), а парламент не має права припиняти повноваження президента (поза процедурою імпічменту) та відправляти у відставку уряд шляхом вираження йому вотуму недовіри; вирішальна роль в управлінні країною належить президенту, який у більшості презид. країн є одночасно главою держави та главою виконавчої влади; як правило, немає посади прем'єр-міністра (винятки — Єгипет, Перу); президент самостійно формує уряд і відправляє його у відставку, призначає та звільняє міністрів; президент і уряд не несуть відповідальності перед парламентом за свою політику і діяльність (уряд таку відповідальність несе перед президентом); парламент не може звільнити міністрів, якщо вони не порушували закон; президент має право вето щодо законів, які приймає парламент, але парламент має право подолати його кваліфікованою більшістю голосів своїх депутатів; у деяких випадках при призначенні президентом вищих посад, осіб викон. влади та суддів потрібна згода на це парламенту або його палати; укладені президентом міжнар. договори потребують ратифікації парламентом; судова влада наглядає за конституційністю та законністю актів законод. і викон. гілок влади і забезпечує додержання встановленого правопорядку. У сфері державного управління повноваження президента досить широкі. Він є верх, головнокомандувачем збройних сил й одноособово призначає на вищі командні посади, присвоює звання військові. Президент здійснює керівництво внутр. та зовн. політикою країни. Акти, які він видає (укази, розпорядження), мають обов'язковий характер. Щоб не допустити надмірного перевищення викон. влади, очолюваної президентом, над законод. владою, у П. р. право законодавчої ініціативи формально надається тільки депутатам парламенту, а не президенту. Так само діє правило про несумісність парлам. мандата з обійманням посади у вищому органі викон. влади. П. р. встановлюється переважно в умовах двопартійної системи, тобто за домінування двох осн. партій або парт, блоків. Позит. риси П. р.: створює оптим. умови для реалізації принципу поділу влади; всенародно обраний президент уособлює єдність країни, виступає символом єдності нації, дає можливість зосередити вищу управлін. владу в одних руках, що важливо в умовах швидкого розв'язання екстраординарних загальнонац. проблем та необхідності концентрації сил на перех. кризових та ін. особливих етапах розвитку країни; виключає або суттєво послаблює свою залежність від різних парт.-фракційних конфлікт, ситуацій, які можуть виявлятися у парлам. діяльності. Водночас у рамках П. р. посилюється небезпека протистояння законод. та викон. гілок влади, особливо коли обраний народом президент представляє одну партію, а більшість депутатів парламенту належать до ін. партії (блоку партій). Класич. прикладом П. р. є США. П. р. поширені в Лат. Америці (Бразилія, Венесуела, Коста-Рика, Мексика, Суринам), у деяких країнах Азії (Індонезія, Сирія) та Африки (Мозамбік, Нігерія). Різновидами П. р. є президент-сько-монократична, президентсько-партокра-тична, президентсько-мілітарна республіки.

Літ.: Конст. (государственное) право зарубеж. стран. М., 1995; Шаповал В. М. Конст. право зарубіж. країн. К., 1997; Енгибарян Р. В., Тадевосян Э. В. Конст. право. М., 2000; Конст. право зарубеж. стран. М., 2000; Алебастрова И. А. Конст. право зарубеж. стран. М., 2001; Сарторі Дж. Порівн. конст. інженерія. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази