Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
   

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ

-посад, особа, яка очолює Генеральну прокуратуру України. У певні періоди прокуратура входила до складу міністерства або наркомату юстиції, а тому посада ген. прокурора поєднувалася з посадою міністра або нар. комісара юстиції. Так, 1918 на посаду Ген. прокурора Укр. д-ви, поєднану з посадою міністра юстиції, призначалися М. Чубинсь-кий, О. Романов, А. В'язлов, В. Рейнбот. З утворенням у червні 1922 Прокуратури УСРР її очолив М. Скрипник (до 1927), який одночасно був і наркомом юстиції. У наступні роки нар. комісарами юстиції і ген. прокурорами республіки були: В. Порайко (1927-30), В. Поляков (1930-33), M. Михай-лик (1933-35), А. Кисельов (1935-36). Починаючи з вересня 1936 посада Ген. прокурора не поєднувалася з посадою нар. комісара юстиції. Першим таким ген. прокурором був Г. Желєзногорський.

За Конституцією У PCP 1937 Прокурор УРСР уже не називався генеральним. Прокуратура УРСР стала частиною централіз. системи Прокуратури СРСР. Прокурор республіки призначався на посаду Прокурором Союзу, а не вищими органами держ. влади республіки, як це було до 1937. З 1946 і до розпаду СРСР назва «генеральний» застосовувалася лише щодо Прокурора СРСР, якому підпорядковувалися прокурори союзних республік. Прокурорами УРСР від 1938 по 1991 рік були: Л. Яченін (1938-44), Р. Ру-денко (1944-53), Д. Панасюк (1953-63), Ф. Глух (1963-83), П. Осипенко (1983-90), M. Потебенько (1990-91). Після проголошення незалежності України посаду Ген. прокурора відновлено. В 1991 — 93 Г. п. У. був В. Шишкін, з 1993 по 1995 -В. Дацюк, з 1995 - Г. Ворсінов. З липня 1997 обов'язки Г. п. У. виконував О. Литвак; з квітня 1998 — Б. Ференц. У липні 1998 Ген. прокурором України призначений М. Потебенько. Згідно з Конституцією України (ст. 122) Г. п. У. призначається на посаду за згодою ВР України та звільняється з посади Президентом України. ВР України може висловити недовіру Г. п. У., що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Г. п. У. — 5 років. Г. п. У. очолює і спрямовує роботу органів прокуратури та здійснює контроль за їх діяльністю. Він затверджує структуру Ген. прокуратури України та положення про її структурні підрозділи, призначає заступників Г. п. У., керівників підрозділів та ін. працівників Ген. прокуратури України, прокурора АР Крим (за погодженням з ВР АР Крим) та його заступників, прокурорів областей та міст Києва й Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них ін. прокурорів, а також військ, прокурорів. Г. п. У. присвоює класні чини працівникам органів прокуратури (крім військових), вносить подання Президентові України про присвоєння чинів держ. радника юстиції 1, 2 і 3 класу. Видає обов'язкові для всіх органів прокуратури накази і розпорядження, затверджує положення та інструкції тощо. Є головою колегії Ген. прокуратури України.

Див. також Прокуратура України.

Г. О. Мурашин, І. Ю. Грищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази