Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

— орган управління збройними силами д-ви. Функціонує з лист. 1991 у складі Міністерства оборони України — спочатку під назвою Головний штаб Збройних Сил України. За тогочас. Концепцією оборони та будівництва Збройних Сил України (схваленою BP України ll.X 1991) він визнавався осн. органом безпосеред. управління військами у мирний і воєнний час. На нього покладалися: керівництво розбудовою ЗС д-ви; реалізація військ.-політ, і військ.-тех. рішень; планування та керівництво операт., мобілізац. та бойовою підготовкою військ (сил); забезпечення підготовки та використання видів (родів) військ і ЗС у цілому. Із жовтня 1993 у законодавстві (Законі «Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"» від 21.X 1993) уперше вжито термін «Генеральний штаб Збройних Сил України». 5.II 1994 на базі Гол. штабу створено Г. ш. 3. С. У. як структурний підрозділ центр, апарату М-ва оборони. Він є гол. роб. органом міністра оборони України по керівництву ЗС д-ви. На воєнн ий час Г. ш. 3. С. У. — осн. оперативний роб. орган Верх. Головнокомандувача з питань стратегіч. планування та керівництва військами.

Осн. функції і завдання Ген. штабу: стратегічне планування використання ЗС; планування, організація і контроль виконання заходів щодо підтримання у пост, бойовій і мобілізац. готовності військ (сил); підготовка органів стратегіч. та операт.-стратегіч. ланок управління; комплектування військ особовим складом, озброєнням і військ, технікою у мир. час; планування та організація підготовки мобілізац. резервів і комплектування ними військ на воєн, час; забезпечення функціонування системи управління ЗС України у мир. та воєн, час; організація і підтримка взаємодії між органами управління (штабами) видів ЗС, операт.-тактич. командуваннями, родами військ, спец, військами та ін. військ, формуваннями, створеними відповідно до законодавства. Начальник Г. ш. 3. С. У. є першим заступником міністра оборони і призначається в порядку, визначеному законодавством. Заступники нач. Ген. штабу призначаються міністром оборони.

Г. ш. 3. С. У. має право видавати накази, директиви, розпорядження, інструкції з питань, що належать до його компетенції. Його функції та повноваження визначаються Положенням про Генеральний штаб Збройних Сил України, яке затверджує Верх. Головнокомандувач.

О. Г. Боков.

 

Схожі за змістом слова та фрази