Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНСПОРТНІ ЗЛОЧИНИ
   

ТРАНСПОРТНІ ЗЛОЧИНИ

- суспільно небезпечні діяння проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Відповідно до КК України (розд. XI) до Т. з. належать: порушення правил безпеки руху або експлуатації залізнич., вод. чи повітр. тр-ту (ст. 276 КК); пошкодження шляхів сполучення і трансп. засобів (ст. 277); угон або захоплення залізнич. рухомого складу, повітр., мор. чи річк. судна (ст. 278); блокування трансп. комунікацій, а також захоплення трансп. підприємства (ст. 279); примушування працівника тр-ту до невиконання своїх служб, обов'язків (ст. 280); порушення правил повітр. польотів (ст. 281); порушення правил використання повітр. простору (ст. 282); самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283); ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха (ст. 284); неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285); порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації тр-ту особами, які керують трансп. засобами (ст. 286); випуск в експлуатацію технічно несправних трансп. засобів або ін. порушення їх експлуатації (ст. 287); порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорож. руху (ст. 288); незакон. заволодіння трансп. засобом (ст. 289); знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів трансп. засобу (ст. 290); порушення чинних на тр-ті правил (ст. 291); пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (ст. 292). Родовим об'єктом Т. з. є сусп. відносини у сфері безпеки руху та експлуатації тр-ту. Предметом відповідних Т. з. можуть бути трансп. засоби (зокрема, залізнич., автомоб., вод., повітр. тр-т), колії, шляхи сполучення і споруди на них (вокзали, аеродроми, порти, станції тощо), трансп. підприємства, установи або організації, засоби автоматики, сигналізації та зв'язку, трансп. комунікації, ідентифікац. номер, номери двигуна, шасі або кузова тощо.

Значна кількість норм про відповідальність за Т. з. містить бланкетні диспозиції, тобто необхідною умовою притягнення винного до крим. відповідальності за вчинення злочинів, передбачених цими нормами, є порушення ним певних правил, що стосуються безпеки дорож. руху та експлуатації тр-ту.

Ці правила викладені у відповід. нормат.-прав. актах. Так, обов'язковою ознакою вчинення злочину, передбаченого ст. 276 КК, є порушення: правил безпеки руху та експлуатації залізнич., вод. чи повітр. тр-ту (Закони України «Про транспорт», 1994, та «Про залізничний транспорт», 1996; Статут залізниць України, затв. КМ України 6.IV 1998; Правила технічної експлуатації залізниць України, затв. М-вом тр-ту України 20.XII 1996, тощо); ст. 281 — правил безпеки польотів повітр. суден; ст. 282 — правил використання повітр. простору; ст. 286 — правил безпеки дорож. руху або експлуатації тр-ту (Закони України «Про дорожній рух», 1993, та «Про автомобільний транспорт», 2001; Правила дорожнього руху, затв. КМ України 30.Х 2001, тощо); ст. 288 - правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони, затв. КМ України 30.III 1994, та ш.); ст. 291 — чинних на тр-ті правил (Правила поведінки громадян на залізничному транспорті, затв. КМ України 10.XI 1995; Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України, затв. Держ. к-том буд-ва, арх-ри та житл. політики України 18.XI 1997, тощо).

Більшість Т. з. можуть бути вчинені лише актив, діями. Шляхом бездіяльності можуть вчинятися злочини, передбачені ст. 284 КК (ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха) та ст. 285 (неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден). Поєднанням дії та бездіяльності можуть вчинятися злочини, передбачені ст. 276, 281, 282, 286, 287, 288 та 291. Злочини, передбачені, напр. ч. 1, 2 ст. 280, ст. 284, 285, 289 і ч. 1 ст. 290, мають форм, склад, тобто наслідки злочин, діянь винного не є обов'язковою ознакою їх складу. Для більшості Т. з. такі наслідки обов'язкові, а, отже, їх склад є матеріальним. До наслідків Т. з. належать: створення небезпеки для життя людей, загроза безпеці повітр. польотів, загибель людей, заподіяння шкоди життю чи здоров'ю потерпілого, нещасні випадки з людьми, пожежі, значне забруднення довкілля, спричинення аварії трансп. засобу або порушення норм, роботи тр-ту, запо діяння значної матеріальної шкоди потерпілому, ін. тяжкі наслідки. Суб'єкт Т. з. може бути як загальним, так і спеціальним.

Злочини, передбачені ст. 276, 281, 284, 285—288, можуть бути вчинені лише спец, суб'єктом. Це, зокрема: працівники залізнич., вод. або повітр. тр-ту (ст. 276); особи, які не є працівниками повітр. тр-ту (ст. 281); капітани суден (ст. 285, 286); особи, відповідальні за тех. стан та експлуатацію трансп. засобів (ст. 287); особи, відповідальні за буд-во, реконструкцію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, залізнич. переїздів, ін. шляхових споруд, і особи, які виконують такі роботи (ст. 288). Крим, відповідальність за Т. з. настає з 16-річ-ного віку, а за діяння, передбачені ст. 277, 278, ч. 2 і 3 ст. 289, — з 14-річного віку. Т. з. вчиняються як умисно, так і з необережності. Умисно можуть бути вчинені злочини, передбачені ст. 278-280, 284-285, 289, 290. За злочини, передбачені ст. 276, 283, 286—288 і 291, винний підлягає крим. відповідальності лише в разі вчинення їх з необережності. Діяння, передбачені ч. 1 ст. 281 і ч. 1 ст. 282, можуть вчинятися як умисно, так і з необережності, а пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (ст. 292), шляхів сполучення і трансп. засобів (ст. 277) характеризуються змішаною формою вини — умисел щодо вчинюваних дій (пошкодження або руйнування) та необережне ставлення до їх наслідків. Мотив і мета вчинення особою Т. з. на кваліфікацію не впливають. За вчинення Т. з. передбачені різні види покарань: штраф до 50, 100 чи до 200 (за ст. 289 — від 1 000 до 1 200) неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, випр. роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі та позбавлення волі на певний строк. Санкції кваліфікованих та особливо кваліфікованих Т. з. передбачають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, а за злочин, передбачений ч. З ст. 289, — також конфіскацію майна. Поряд з основними покараннями ст. 286 передбачає можливість застосування позбавлення права керувати трансп. засобами на строк до 3 років, а ст. 287 — позбавлення права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за тех. стан або експлуатацію трансп. засобів, строком до 3 років. Звільняється від крим. відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені ст. 289 (за винятком випадків незакон, заволодіння трансп. засобом із застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохор. органам, повернула трансп. засіб власнику і повністю відшкодувала завдані Збитки (ч. 4 ст. 289 КК).

А. А. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази