Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
   

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

— торгівля однієї країни з іншими, одна з форм зовнішніх екон. зв'язків. Складається з вивозу (експорту) і ввозу (імпорту) товарів. 3. т. різних країн становить у сукупності міжнар. торгівлю. Характер, рівень розвитку і значення 3. т. зумовлюються відповідним способом виробництва. 3. т. виникла ще за рабовласницького ладу. Широкого розвитку набула в епоху капіталізму. Це привело до створення світового ринку. Після 2-і світової війни (1939—45) з виходом соціалізму за межі однієї країни і виникненням світової системи соціалізму сформувався світовий соціалістичний ринок, який існує поряд із світовим капіталістичним ринком. В умовах державно-монополістичного капіталізму 3. т. стає засобом збагачення монополій, боротьби між імперіалістичними д-вами, експансії розвинутих капіталістичних країн проти економічно слаборозвинутих країн. Для неї характерні зростання протекціонізму, застосування демпінгу, обмеження імпорту, загарбання вигідних ринків збуту і джерел сировини. 3. т. соціалістичних країн базується на міжнародному соціалістичному поділі праці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції. Соціалістичні країни ведуть 3. т. з усіма країнами на засадах рівності й взаємовигоди, поважання суверенітету і невтручання у внутр. справи. 3. т. соціалістичних країн є складовою частиною їхнього планового г-ва, її розвиток служить прискоренню зростання продуктивних сил кожної країни й світової соціалістичної співдружності в цілому, підвищенню добробуту трудящих. Зовнішньоторг. зв'язки СРСР здійснюються в межах держ. монополії зовнішньої торгівлі. 3. т. СРСР розвивається високими темпами. За 1946— 77 обсяг зовнішньоторг. обороту СРСР збільшився у 26 раз і 1978 становив 70,2 млрд. крб. В експорті СРСР провідне місце посідають машини, устаткування й трансп. засоби (1977 — 18,8%), паливо та електроенергія (35,1%), руди й концентрати, метали й вироби з них (11,1%); в імпорті — машини, устаткування й трансп. засоби (38.1%), прод. товари й сировина для їхнього виробн. (20,8%). Найбільша частка 3. т. СРСР припадає на соціалістичні країни — 59,8% (1978), 90% цього товарообороту — на країни — члени Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). Зовнішньоторг. оборот з соціалістичними країнами, в т. ч. з країнами — членами РЕВ, збільшився за 1946—77 в 33 рази. Заг. обсяг торгівлі з країнами — членами РЕВ 1978 становив 39,1 млрд. крб. Розширюються екон. зв'язки СРСР з країнами, що розвиваються. На них 1978 припадало 8,5 млрд. крб. зовнішньоторг. обороту СРСР. За 1946—77 обсяг 3. т. СРСР з країнами, що розвиваються, зріс в 53 рази. Товарооборот СРСР з розвинутими капіталістич. країнами збільшився за цей же період у 22 рази і 1978 становив 19,7 млрд. крб. У 1977 Рад. Союз здійснював 3. т. з 125 країнами світу. УРСР у загальносоюзній 3. т. посідає 2-е місце (після РРФСР). Підприємства Української PCP постачають свою продукцію більш як у 100 країн світу (1977). Республіка одержує продукцію більше як з 90 країн. Крім великого екон. значення, 3. т. відіграє важливу роль як засіб матеріалізації розрядки міжнародної напруженості. Див. також Зовнішні економічні зв'язки СРСР.

Літ.: Ленін В. І. Про монополію зовнішньої торгівлі. Повне зібрання творів, т. 45; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Украинская ССР и зарубежные социалистические страны. К., 1965; 50 лет советской внешней торговли. М., 1967; Капелинский Ю. Н. На взаимовыгодной основе. М., 1975; Народное хозяйство СССР в 1977 г. Статистический ежегодник. М., 1978; Народне господарство Української PCP y 1977 році. Статистичний щорічник. К., 1978; Внешняя торговля СССР в 1976 г. Статистический сборник. М.. 1977.

В. І. Іваницький.

Зовнішня торгівля - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази