Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОРГІВЛЯ
   

ТОРГІВЛЯ

— форма обміну товарів, за якої рух їх зі сфери в-ва до сфери споживання або зміна одного власника товарів іншим відбувається на основі купівлі-продажу. Є однією з найважливіших галузей народного господарства, що забезпечує екон. зв'язок між в-вом і споживанням, певними галузями та господарюючими суб'єктами, окр. районами (регіонами) країни та між д-вами. В широкому розумінні Т. означає будь-яку опосередковану товар.-грошовими відносинами екон. діяльність, оскільки виробник одночасно виступає і продавцем, і споживачем. У зак-ві України поняття «торгівля» використовується здебільшого у вузькому значенні — як ініціативна, самост. діяльність юрид. осіб і громадян-підприємців для здійснення купівлі та продажу споживчих товарів, виконання робіт, надання послуг з метою одержання прибутку.

Залежно від функцій, що їх виконує Т. як посередник між виробником та споживачем, розрізняють оптову і роздрібну Т. Оптова Т. є діяльністю з придбання та відповід. перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної Т., ін. суб'єктам підприєм. діяльності. До роздрібної Т. належить діяльність з продажу товарів (предметів) безпосередньо гр-нам та ін. кінцевим споживачам для їх особистого некомерц. використання незалежно від форми розрахунків, у т. ч. купівля-продаж товарів у системі громад, харчування. За формою власності Т. поділяють на державну, приватну, кооперативну тощо; за способами продажу товарів — на комісійну, біржову, аукціонну, ринкову (ярмаркову), у розстрочку (на виплат) та ін.; за тер. ознакою — на прикордонну, прибережну та ін. Окремим видом Т. є торг.-вироб. діяльність у сфері громад, харчування і надання побут, послуг населенню. Розрізняють також Т. внутрішню (купівля-продаж здійснюється на внутр. ринку країни) і зовнішню (купівля-продаж відбувається між країнами). Суспільні відносини у сфері Т. регулюються численними законод. та підзакон. актами, зокрема відповід. нормами ЦивК України, Госп. кодексу України, З аконами України «Про захист прав споживачів», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про товарну біржу» (всі — 1991, з наст, змінами і доп.), «Про споживчу кооперацію» (1992), «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» (1995), «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996), «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1997), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (2000), «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» (2003) та ін., а також Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення (затв. КМ України 8.ІІ 1995), Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями (затв. КМ України ЗО.УІІ 1996), Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами (затв. КМ України 20.XII 1997), Правилами торгівлі у розстрочку (затв. КМ України 1 .VII 1998) та ін. нормат.-прав, актами, у т. ч. ряду міністерств і відомств, що здійснюють держ. регулювання торг, діяльності. Порушення встановлених правил і порядку Т. тягне цивільну, дисциплінарну, матеріальну, а також адм. і крим. відповідальність. Зокрема, КпАП України передбачена адм. відповідальність за: порушення правил Т. і надання послуг працівниками Т. (ст. 155); порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами (ст. 155і); обман покупця чи замовника (ст. 1552); порушення правил Т. алк. напоями і тютюновими виробами (ст. 156); порушення зак-ва про захист прав споживачів (ст. 156'); порушення правил Т. на ринках (ст. 159); Т. з рук у невстановлених місцях (ст. 160); незаконну торг, діяльність (ст. 1602); несвоєчасне здавання виторгу (ст. 164"); випуск у продаж нестандартної продукції (ст. 168); порушення працівниками торг, підприємств (організацій) порядку продажу вогнеп., холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 194). КК України встановлена крим. відповідальність за умисне обмірювання, обважування, обраховування чи ін. обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг (ст. 225). Див. також Підприємництво.

Літ.: Хавронюк H. И., Мельник Н. И. Зак-во и торговля, ч. 1-3. К., 1997; Попов А. А. Торг, право. X., 1999; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001; Циган-кова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнар. торгівля. К., 2001; Госп. діяльність в Україні. К., 2002.

В. П. Нагребельний, С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази