Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ
   

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ

- діяльність спеціально уповноважених органів держ. викон. влади по контролю за додержанням підприємцями стандартів, норм і правил при в-ві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів сусп-ва і споживачів щодо її належної якості та безпечності для життя, здоров'я і майна людей та довкілля. Регулюється декретом КМ України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 8.IV 1993. Відповідно до цього акта держ. нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також ін. вимог, пов'язаних з якістю продукції (надалі — стандартів, норм і правил), здійснюють Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації і його тер. органи — центри стандартизації, метрології та сертифікації (надалі — органи держ. нагляду), а також ін. спеціально уповноважені органи. Діяльність спеціально уповноважених органів визначається окр. актам и зак-ва.

Голова К-ту одночасно за посадою є гол. державним інспектором України, а його заступники — заступниками гол. державного інспектора України з держ. нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил. Директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації одночасно за посадою є гол. державними інспекторами АР Крим, області, міста, а їхні заступники — заступниками гол. державного інспектора АР Крим, області, міста з держ. нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил. Начальники управлінь, їхні заступники, начальники відділів, спеціалісти, керівники підрозділів, їхні заступники та спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на яких покладено здійснення Д. н. за д. с, н. і п., одночасно за посадою є держ. інспекторами з держ. нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил. Служб, особи, які здійснюють Д. н. за д. с, н. і п., повинні бути атестовані у порядку, встановленому К-том.

Об'єкти держ. нагляду: продукція вироб.-тех. призначення, товари нар. споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, зокрема ті, що пройшли сертифікацію на відповідність стандартам, нормам і правилам; імпортна продукція — на відповідність чинним в Україні стандартам, нормам і правилам щодо безпеки для життя, здоров'я і майна людей та довкілля; експортна продукція — на відповідність стандартам, нормам і правилам або окр. вимогам, визначеним договором (контрактом); атестовані виробництва — на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.

Держ. нагляд здійснюється за планами органів К-ту або за зверненнями гр-н у формі перевірки додержання: стандартів, норм і правил при розробці, в-ві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, за винятком стадії реалізації товарів у сфері торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громад, харчування та надання послуг гр-нам як споживачам шляхом проведення періодичних або пост, перевірок через вибірковий або суцільний контроль; стабільної якості сертифік. продукції, правил проведення випробувань продукції. Перевірка за зверненнями гр-н проводиться відповідно до зак-ва про порядок розгляду пропозицій та заяв гр-н. Результати перевірки оформляються актом, форма і порядок складання якого визначаються К-том.

Гол. державні інспектори, їхні заступники, держ. інспектори, які здійснюють Д. н. за д. с, н. і п., мають право: давати обов'язкові для виконання юрид. і фіз. особами приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил; забороняти випуск, зберігання, транспортування, використання (експлуатацію), реалізацію продукції, зокрема імпортної, та її окр. партій з порушеннями стандартів, норм і правил; звертатися до органів, уповноважених видавати спец, дозвіл (ліцензію) на окр. види підприєм. діяльності, з пропозицією про скасування раніше виданих ліцензій у випадках порушень підприємцями стандартів, норм і правил; оформляти матеріали для притягнення юрид. і фіз. осіб до юрид. відповідальності у разі порушення ними стандартів, норм і правил тощо. Органи держ. нагляду взаємодіють з центр, та місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування і відповідними громад, орг-ціями.

Див. також Державна система стандартизації, Державний стандарт.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази