Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА
   

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА

(франц. realisation — здійснення, вщ пізньолат. realis — дійсний, існуючий) — процес втілення приписів правових у поведінці суб'єктів та їх практичній діяльності по здійсненню прав і виконанню юрид. обов'язків. Залежно вщ способів правового регулювання розрізняють такі форми Р. н. п.: використання, виконання, дотримання, застосування. Використання норм права полягає у тому, що учасники правовідносин на свій розсуд розрізняють права, зазначені в нормах (напр., використання права на здобуття освіти). Виконання прав, норм вимагає активної поведінки суб'єктів сусп. відносин щодо здійснення ними покладених на них обов'язків (напр., виконання обов'язку по сплаті податків). Дотримання норм права своїм змістом передбачає утримання суб'єктів права від здійснення заборонених правом дій, тобто це пасивна форма поведінки зазнач. Суб'єктів (напр., дотримання заборони порушення правил дорож. руху).

Див. також Застосування правових норм.

Літ.: Проблемы реализации права. Межвузовский сб. науч. трудов. Свердловск, 1990; Завадская Л. H. Механизм реализации права. М., 1992; Вопленко Н. Н. Реализация права. Волгоград, 2001; Слинько С. В. Проблемы реализации конст. норм субъектами уголов. процесса. X., 2002.

Н. М. Пархоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази