Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД
   

ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД

-нагляд, здійснюваний уповноваженим держ. органом і спрямований на забезпечення додержання суб'єктами підприєм. діяльності встановленого порядку виконання топогр.-геод. і картогр. робіт. Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (1998) таким органом є Інспекція державного геодезичного нагляду Державної гідрографічної служби України. У центрі й на місцях Інспекція має підпорядковані їй підрозділи. У порядку Д. г. н. вона перевіряє: додержання чинного зак-ва, вимог стандартів і нормат.-тех. док-тів під час виконання топогр.-геод. і картогр. робіт; виконання вимог щодо метрол. забезпечення топогр.-геод. і картогр. діяльності; додержання встановленого порядку обліку матеріалів топогр.-геод. і картогр. робіт; наявність спец, дозволів (ліцензій) на виконання топогр.-геод. і картогр. робіт, кадастрових зйомок і виконання умов, які визначені у них; додержання режиму охорони геод. пунктів. Інспекція у межах своєї компетенції забезпечує вирішення ін. питань у галузі топогр.-геод. і картогр. діяльності. Вона має право: припиняти всі види топогр.-геод. і картогр. робіт, які виконуються з порушеннями нор-мат.-правових актів, стандартів і нормат.-тех. док-тів; зупиняти виконання суб'єктами підприємниц. діяльності топогр.-геод. і картогр. робіт у разі відсутності спец, дозволів (ліцензій) або порушення умов, передбачених цими дозволами; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо усунення недоліків і порушень у ході виконання топогр.-геод., картогр. робіт. Порушення зак-ва про топогр.-геод. і картогр. діяльність тягне за собою дисциплін., адм., цив.-правову або крим. відповідальність згідно з зак-вом.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази