Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД
   

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД

- здійснюваний державною пожежною охороною контроль за станом пож. безпеки в нас. пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності. В Україні органи Д. п. н. відповідно до покладених на них завдань:

а) розробляють з участю центр, органів викон. влади і затверджують загальнодерж. правила пож. безпеки, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій та гр-н;

б) погоджують проекти держ. і галуз. стандартів, норм, правил, тех. умов та ін. нормат.-тех. док-тів, що стосуються забезпечення пож. безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила;

в) встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та ін. нор-мат. актів з питань пож. безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові док-ти з цих питань;

г) здійснюють контроль за додержанням вимог актів зак-ва з питань пож. безпеки керівниками центр, органів викон. влади, структурних підрозділів уряду АР Крим, місцевих органів викон. влади та місц. самоврядування, керівниками та ін. посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також гр-нами;

д) проводять згідно з зак-вом перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пож. безпеки.

Посад, особи органів Д. п. н. як держ. інспектори з пож. нагляду мають право: проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пож.-тех. обстеження і перевірку підприємств, установ, організацій, споруд, новобудов та ін. підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, мат-ли та інформацію; давати (надсилати) керівникам центр, органів викон. влади, структурних підрозділів уряду АР Крим, місц. органів викон. влади та місц. самоврядування, керівникам та ін. посад, особам підприємств, установ і організацій, а також гр-нам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків з питань пож. безпеки; у разі порушення правил пож. безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпеч. продукції, систем і засобів протипож. захисту з відхиленням від стандартів чи тех. умов припинити чи заборонити роботу підприємств, окр. виробництв, вироб. дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окр. приміщень, опалювальних приладів, дільниць електр. мережі, проведення пожежонебез-печних робіт, випуск і реалізацію пожежо-небезпечної продукції, систем та засобів протипож. захисту, а також дію виданих дозволів на право проведення робіт; здійснювати (вибірково) контроль за виконанням протипож. вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування буд-ва, реконструкції, розширення чи тех. переоснащення, кап. ремонту підприємств, будівель, споруд та ін. об'єктів; у разі виявлення порушень заборонити до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення буд.-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт; притягати до адм. відповідальності посад, осіб, ін. працівників підприємств (установ, організацій) та гр-н, винних у порушенні встановлених зак-вом вимог пож. безпеки, невиконанні приписів, постанов органів Д. п. н., використанні пож. техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення встановлених зак-вом вимог пож. безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів Д. п. н. Посад, особи Д. п. н. несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази