Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБА ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
   

СЛУЖБА ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

— спец, правоохор. формування у складі ЗС України. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (2002) та ін. нормат.-прав. актами.

Осн. завдання військ, служби правопорядку: виявлення причин, передумов і обставин злочинів та ін. правопорушень, скоєних у військ, частинах і на військ, об'єктах; пошук осіб, які самовільно залишили військ, частини (місця служби); попередження скоєння злочинів і запобігання їм та ін. правопорушенням у ЗС України; охорона військ, об'єктів і забезпечення громад, порядку та військ, дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військ, частин, військ, містечках, на вулицях і в громад, місцях; провадження у встановленому законом порядку дізнання у справах про злочини, здійснені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження зборів, працівниками ЗС України при виконанні ними служб, обов'язків або у розташуванні військ, частини; захист майна ЗС України від розкрадання та ін. злочинних посягань; забезпечення безпеки дорож. руху військ, трансп. засобів; участь у гарнізонних заходах; виконання у передбачених законом випадках дисциплінар. стягнень у вигляді арешту з триманням на гауптвахті та ін. рішень щодо тримання військовослужбовців на гауптвахті; забезпечення виконання крим. покарання військовослужбовців, засуджених до тримання у дисциплінар. батальйоні; сприяння у межах своєї компетенції ін. органам дізнання, органам поперед, (досудового) слідства і суду, органам держ. влади, органам місц. самоуправління, органам військ, управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до закону обов'язків; участь у протидії диверс. проявам і терорист, актам на військ, об'єктах.

У разі прийняття рішення про запровадження в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєн, або надзв. стану на служби правопорядку додатково покладаються такі завдання: участь у б-бі з ворожими диверс.-розвід, групами на тер. України; організація зібрання, супроводження і охорона військовополонених; забезпечення дотримання комендантської години в гарнізонах; охорона військ, об'єктів, військ, містечок та їх населення, сприяння його евакуації; відновлення і підтримання порядку та дисципліни у військ, частинах; контроль за рухом трансп. засобів і перевезенням вантажів ЗС України.

Військову С. п. у ЗС України становлять: органи управління (Головне управління військової С. п. у ЗС України і територіальні управління); підрозділи служби (охорона військ, об'єктів; патрульно-постова служба; безпека дорож. руху; дізнання; спец, призначення); навч. центр служби. Рішення про створення відповід. підрозділів цієї служби приймає міністр оборони України. Він же здійснює заг. керівництво службою через нач. Ген. штабу ЗС України. Військова С. п. у ЗС України має право застосовувати заходи фіз. впливу, спец, засоби і вогнеп. зброю у випадках і в порядку, передбачених законами України. Порядок і строки проходження військ, служби військовослужбовцями даної служби, присвоєння їм військ, звань і звільнення з військ, служби здійснюються відповідно до Закону «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1999, з наст, змінами і доп.) та до положень про проходження військ, служби.

В. О. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази