Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАГЛЯДОВА РАДА
   

НАГЛЯДОВА РАДА

- колег, контрольно-спостереж. орган держ. або недерж. організації, підприємства, установи, закладу тощо (благод. і соціальні фонди, вищі навч. заклади, спорт, клуби та ін.). Функції і компетентність Н. р., її склад і порядок формування визначаються спец, нормат.-прав. актами (див., напр., Положення про Н. р. Укр. академії зовн. торгівлі при М-ві зовнішніх екон. зв'язків і торгівлі України, затв. Президентом України 20.У 1996; Положення про Н. р.

Фонду соціального страхування від нещасного випадку на в-ві та профес. захворювання, затв. КМ України 5Л/ 2000), а також статутами (положеннями) відповід. організацій, підприємств, установ і закладів. Зокрема, осн. функціями Н. р. є нагляд і контроль, надання допомоги в удосконаленні статут, діяльності організації, підприємства, установи чи закладу, розгляд звітів викон. органу з питань реалізації статут, завдань тощо. Засідання ради проводяться у міру потреби, але, здебільшого, не менше двох разів на рік. Очолює Н. р. її голова, який обирається або призначається у встановленому відповід. нормат. актом, статутом (положенням) порядку. Голова, його заступник та члени ради працюють, як правило, на громад, засадах і не можуть бути одночасно членами викон. органу (правління, дирекції) або ін. роб. органів установи, організації чи закладу.

В. Я. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази