Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПОСТЕРЕЖНА РАДА
   

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

- колегіальний кер. орган акц. т-ва, компанії, корпорації, банк, установи, пром.-фін. групи, громад, формування тощо. Утворюється (обирається або призначається) для вирішення принципових питань функціонування цих суб'єктів та контролю за діяльністю їхніх органів управління (правління, ради директорів та ін.). В Україні необхідність існування С. р. законодавчо передбачена лише щодо акц. товариств. Зокрема, утворення С. р. є обов'язковим в акц. т-вах, що налічують понад 50 акціонерів, або якщо такі т-ва утворені в процесі корпоратизації чи приватизації; в ін. випадках доцільність існування С. р. вирішується заг. зборами акціонерів. Статус, повноваження та компетенція С. р. визначаються Законом України «Про господарські товариства» (1991), постановами КМ України «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств» (1993) та «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» (1996), Типовим статутом відкритого акціонерного товариства (затв. Фондом держ. майна України та М-вом економіки України 12.XIІ 1994), Положенням про спостережну раду (затв. КМ України 19.VIІ 1993), ін. нормат.-прав. актами, а також статутом конкретного т-ва.

С. р. формується з числа акціонерів. До її складу також входять представники засновника, банк, установи, яка обслуговує т-во, труд, колективу та органу приватизації. С. р. представляє інтереси акціонерів у період між проведенням заг. зборів і в межах визначеної статутом т-ва компетенції, контролює і регулює діяльність правління; виконує ін. повноваження на підставі рішення заг. зборів т-ва з дотриманням вимог зак-ва. Статутом або рішенням заг. зборів акціонерів на С. р. може бути покладено виконання окр. функцій, віднесених до компетенції заг. зборів акціонерів. Засідання С. р. проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення ухвалюються більшістю голосів. Практично в аналогіч. порядку утворюються і здійснюють свою діяльність С. р. інших госп. суб'єктів та громад, формувань.

Див. також Наглядова рада.

О. В. Бакаєв, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази