Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ
   

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ

-один з видів сусп. відносин, який характеризує рівень взаємозв'язків церкви, ін. реліг. організацій з державою, ступінь їхньої інтеграції чи дезінтеграції. В релігієзнавстві виділяють (в істор. контексті) кілька типових видів Д.-ц. в.:

1) Значна залежність д-ви, її інститутів від церкви, реліг. регламентація життя держ. органів і сусп-ва. Такий тип Д.-ц. в. дістав назву теократії. Вона існувала в 5— 1 ст. до н. е. в Іудеї, Папській області, в окр. араб, халіфатах, країнах середньовіч. Європи. Тео-крат. д-вою є Ватикан. Теократ. тенденції чітко простежуються у Д.-ц. в. мусульм. країн (Афганістан, Іран, Саудівська Аравія).

2) Повна залежність церкви від д-ви, підкорення її світській владі, одержавлення її структур (Візантія, частково Київська Русь, цар. Росія 18 — поч. 20 ст.).

3) Панівне становище церкви в д-ві (державна церква). Характерною є законод. підтримка, опіка, привілейоване становище церкви, держ. фінансування її діяльності (Англія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Таїланд, Швеція).

4) Форм, відокремлення церкви від д-ви при збереженні значної підтримки окремих церков, забезпечення їм значних привілеїв (ФРН, Австрія, Японія та ін.).

5) Церква практично відокремлена від д-ви, яка не втручається у справи церкви, реліг. організацій. Забезпечується свобода релігії і церкви. Реліг. організації не втручаються у справи, які перебувають у компетенції д-ви, діють у її правовому полі (США, Франція, Україна).

6) Церква відокремлена від д-ви. Однак остання втручається у внутр. справи церкви, обмежує простір її канон, діяльності. Церква займає маргінальне становище в сусп-ві. Така система Д.-ц. в. була характерна для кол. соц. країн, зокрема для СРСР. На практиці система Д.-ц. в. дуже складна, неоднозначна, характер їх істотною мірою детермінований історично, соціально, законодавчо, політично, зумовлений певними традиціями. Кожна країна, за наявності загальних міжнародно визнаних принципів Д.-ц. в., має специф. особливості (свою модель) побудови цих відносин, юрид. оформлення і практ. здійснення.

М. Ю. Бабій.

 

Схожі за змістом слова та фрази