Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНО-КОЛГОСПНІ ОБ'ЄДНАННЯ
   

ДЕРЖАВНО-КОЛГОСПНІ ОБ'ЄДНАННЯ

- господарські системи, які створюються на пайових умовах колгоспами, держ. підприємствами і госп. орг-ціями для виробництва та переробки с.-г. продукції, виготовлення буд. матеріалів, для будівництва, виробничого і культурно-побутового обслуговування с. г. і населення. Правовий статус Д.-к.о. залежить від мети, характеру і обсягу об'єднуваної діяльності. При об'єднанні всієї діяльності господарств, що входять до складу Д.-к. о., утворюється складна госп. орг-ція - виробниче об'єднання в с. г., що діє на підставі "Положення про виробниче об'єднання в сільському господарстві", затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 7.XII 1978. При об'єднанні лише окремих напрямів виробничої діяльності господарств-учасників утворюється єдина госп. орг-ція - міжгосподарське підприємство, що діє на підставі відповідного положення про міжгосподарські підприємства з даного виду діяльності. Такі положення затверджують уряди союзних республік за погодженням з М-вом с. г. СРСР. Якщо об'єднання тимчасове і має на меті створення невиробничих об'єктів заг. користування, воно не утворює відособленої госп. opr-ції, діє на підставі договору про сумісну діяльність, що його укладають господарства-учасники. Порядок укладення такого договору, права і обов'язки його учасників визначаються Цивільними кодексами союзних республік (в УРСР - глава 38 ЦивК УРСР).

Прибуток, одержуваний Д.-к. о., за винятком внесків до держ. бюджету, належить господарствам-уча-сникам і спрямовується на дальший розвиток виробн., створення фондів стимулювання, погашення кредитів Держбанку СРСР і використовується для розподілу між учасниками кооперації. Найпоширенішою формою Д. -к. о. в УРСР є колг.-радгоспні об'єднання. Практика їхньої діяльності свідчить про високу ефективність об'єднання колг. і держ. коштів у межах єдиного орг.-госп. комплексу. Це сприяє як поліпшенню виробничих показників, так і розв'язанню ряду соціально-екон. проблем комуністичного будівництва: поступовому зближенню двох форм соціалістичної власності - загальнонародної й колг.-кооп., перетворенню с.-г. праці на різновид індустріальної, усуненню істотних відмінностей між містом і селом.

Ю. П. Пебединський, Г. В. Пронська.

 

Схожі за змістом слова та фрази