Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ
   

ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ

- процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки за встановленою процедурою. Правові засади О. м. та м. п. визначено Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2001). Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, в т. ч. земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, трансп. засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в т. ч. об'єкти права інтелект, власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності. Майн. правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, в т. ч. права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також ін. специф. права (права на провадження діяльності, використання природ, ресурсів тощо) та права вимоги.

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених зак-вом України, міжнар. угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за згодою сторін. Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках: утворення підприємств (госп. товариств) на базі держ. майна або майна, що є у комунал. власності; реорганізації, банкрутства, ліквідації держ., комунал. підприємств та підприємств (госп. товариств) з держ. часткою майна (часткою комунал. майна); виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є держ. частка (частка комунал. майна); визначення вартості внесків учасників та засновників госп. т-ва, якщо до зазнач, т-ва вноситься майно госп. товариств з держ. часткою (часткою комунал. майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого т-ва; приватизації та ін. відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування держ. майна, майна, що є у комунал. власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду; переоцінки осн. фондів для цілей бух. обліку; оподаткування майна та визначення розміру держ. мита згідно з законом; передачі майна під заставу; визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом; у ін. випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту сусп. інтересів. Проведення незалеж. оцінки майна є обов'язковим у випадках його застави, відчуження держ. та комунал. майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцеві, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в ін. випадках, визначених зак-вом або за згодою сторін.

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка, проведена суб'єктом професійної оціночної діяльності — суб'єктом господарювання.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази