Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
   

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

- визначення відносної (в балах) і абсолютної (в грошовому виразі) цінності природного ресурсу відповідно до довгострокового народногосподарського ефекту від його використання. Суть Е. о. п. р. полягає в кількісному визначенні її диференційованого впливу на продуктивність праці і в цілому на ефективність виробництва. В нар.-госп. практиці прийнятнішою є грош. оцінка, призначена для оптимального розподілу капітальних вкладень, розв'язання питань використання, охорони й відтворення однотипних природних ресурсів (або комплексів їх) у різних районах країни. Загальнодерж.. система вартісних оцінок природних ресурсів має створюватися на єдиній методологічній основі; враховувати як досягнутий, так і потенціальний ефект від використання того чи ін. природного ресурсу. Але загальновизнаних методологічних основ Е. о. п. р. ще не розроблено. За критерій оцінки найчастіше беруть диференціальну ренту (див. Земельна рента). В соціалістичному суспільстві її визначають як різницю між сусп. вартістю продукції і нормативним рівнем індивідуальних зведених витрат на її виробн. при використанні оцінюваного ресурсу. Отже диференціальна рента відображає залежність між якістю, кількістю, умовами використання ресурсу та довгостроковою ефективністю його експлуатації. Залежно від призначення оцінюваних даних, виду ресурсу й стану використання його застосовують різні показники Е. о. п. р. Кадастрова оцінка (див. Земельний кадастр) охоплює всі освоєні (або підготовлені до освоєння) природні ресурси, планово-перспективну оцінку здійснюють вибірково - за ще недостатньо вивченими видами природних ресурсів. Е. о. п. р. проводять за окремимивидами природних ресурсів і за тер. поєднаннями природних ресурсів. Найдокладніше розроблено методи економічної оцінки землі та оцінки мінеральних і лісових ресурсів.

Літ.: Экономические основы советского земельного кадастра. К., 1969; Кадастр мінеральних ресурсів Української PCP. К., 1971; Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М., 1972; Хачатуров Т. С. Природные ресурсы и планирование народного хозяйства. "Вопросы экономики", 1973, № 8; Гофман К. Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики. М.. 1977

І. О. Горленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази