Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ
   

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

— система заходів щодо визначення вартості земельної ділянки у грош. формі. За зак-вом України здійснюється у двох формах: грошова О. з. і експертна грошова О. з. Грош. оцінка передбачена Законом України «Про плату за землю» (1992, зі змінами і доп. 1996) і введена з метою екон. регулювання зем. відносин при укладанні цив.-прав. угод щодо зем. ділянок (для сплати держ. мита при переході права власності на зем. ділянки) та визначенні розміру земельного податку. За законом грошова О. з. — це визначений шляхом підрахунків капіталізований рентний доход із зем. ділянки, що оцінюється. Інформ. базу для грошової О. з. становлять мат-ли держ. зем. кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування грунтів, екон. О. з.), мат-ли внутрігосп. землевпорядкування, а земель нас. п. — їх ген. плани та проекти планування і забудови, мат-ли екон. оцінки території.

Грошова оцінка зем. ділянок проводиться Держ. к-том України по зем. ресурсах та його місц. органами за методикою, затв. КМ України. Однак грошова О. з. виявилася недостатньою для запровадження повною мірою ринкових регуляторів зем. відносин, оскільки не враховувала такого фактора визначення ринкової вартості земель, як співвідношення попиту та пропозиції. З метою подолання цього недоліку грошової О. з. в Україні 1999 було за проваджено ще й експертну грош. оцінку зем. ділянок несільськогосп. призначення. Згідно з пост. КМ України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» від 16.VI 1999 така оцінка є визначеною незалежним експертом оцінною вартістю зем. ділянки. Експерт визначає оцінну вартість зем. ділянки, виходячи з її характеристики та властивостей, прав, режиму, місцезнаходження, а також з урахуванням кон'юнктури ринку. Встановлена в результаті проведення експерт, грошової О. з. оцінна вартість земель використовується для визначення ціни продажу зем. ділянок, що перебувають у держ. власності, в т. ч. для встановлення стартової ціни продажу зем. ділянки на конкурент, засадах (аукціон, конкурс) при продажу зем. ділянок несільськогосп. призначення гр-нам та юрид. особам для здійснення підприєм. діяльності.

Літ.: Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. Регулювання зем. відносин у містах. К., 1997.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази