Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

(Держкомкордон України) — центр, орган викон. влади, який забезпечує реалізацію держ. політики з питань охорони державного кордону України та її виключної (морської) економічної зони, здійснює функції управління Прикорд. військами України. Утв. 4.XI 1991 на підставі Закону «Про Прикордонні війська України» (1991). Діє відповідно до Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України, затв. Президентом України 1.ХІІ 1992. Осн. завдання Держкомкордону України: захист нац. інтересів шляхом забезпечення суверенітету д-ви і тер. цілісності, непорушності держ. кордону; протидія загрозам нац. безпеці на держ. кордоні, а також створення сприятливих умов для налагодження рівноправних взаємовигідних відносин із суміжними д-вами; недопущення протиправної, у т. ч. насильницької, зміни проходження лінії держ. кордону, захоплення і незакон. використання (освоєння) прикорд. ділянок тер. України; запобігання і протидія будь-яким акціям на держ. кордоні, спрямованим проти тер. цілісності, суверенітету і незалежності України; створення гарантованого механізму екол. безпеки з метою запобігання руйнуванню природ, середовища, а також можливим екол. катастрофам. Держкомкордон у межах своїх повноважень на основі чинного зак-ва видає накази, організує і контролює їх виконання. У разі необхідності разом з ін. центр, та місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування видає спільні акти. В межах встановлених чинним зак-вом повноважень координує діяльність держ. органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні кордону або беруть участь у забезпеченні режиму держ. кордону, прикорд. режиму і режиму у пунктах пропуску через держ. кордон України. Рішення Держкомкордону з питань додержання режиму держ. кордону України, прикорд. режиму, охорони держ. кордону та її виключної (морської) екон. зони, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центр, і місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та гр-нами.

Відповідно до покладених на нього завдань Держкомкордон здійснює необхідну орг.-розпорядчу роботу, зокрема: розробляє правовий, екон. та військ.-спец. механізм охорони держ. кордону України та її виключної (морської) екон. зони, визначає види службово-бойової діяльності Прикорд. військ України; здійснює управління всіма видами діяльності Прикорд. військ України, забезпечує їх бойову і мобілізац. готовність, визначає склад прикорд.-представн. апарату та керує його діяльністю; бере участь у міжнар. співробітництві та розробці проектів міжнар. договорів (угод) України з прикорд. питань, розробляє разом з відповідними центр, органами викон. влади, органами місц. самоврядування пропозиції, пов'язані з реалізацією зобов'язань, що випливають з міжнар. договорів України щодо режиму держ. кордону та виключної (морської) екон. зони України, забезпечує у межах своїх повноважень виконання таких договорів (угод); організує здійснення органами прикорд. військ профілакт. і операт.-розшук, заходів щодо запобігання, виявлення і припинення злочинів, провадження дізнання у справах про порушення держ. кордону України; керує здійсненням в установлених пунктах і у встановленому порядку за наявності належно оформлених док-тів пропуску через держ. кордон України осіб, трансп. засобів, вантажів та ін. майна; забезпечує додержання прикорд. режиму в прикорд. смузі та контрольованому прикорд. районі; організовує здійснення охорони дип. представництв України, постійних представництв України при міжнар. організаціях і коне, установ України в іноз. д-вах; у межах своїх повноважень веде держ. статистику.

Держкомкордон очолює голова — командувач Прикорд. військ. України, який призначається і звільняється з посади Президентом України. Діє колегія К-ту, можуть утворюватися консультат.-дорадчі органи.

В. М. Казмірчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази