Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
   

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

(Держспоживзахист України) — центр, орган викон. влади, що забезпечує проведення в життя держ. політики щодо захисту прав споживачів на всій тер. д-ви, здійснює керівництво дорученою сферою управління.

Утв. на підставі пост. КМ України від І.УІ 1992. Діє відповідно до Положення про Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, затв. Президентом України 16.Х 1996. Діяльність Держспоживзахисту України спрямовується і координується КМ України через М-во економіки України. Держспоживзахист України організовує діяльність щодо захисту прав споживачів, сприяє виконанню в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих ГА ООН 19.IV 1985, а також здійснює контроль за дотриманням зак-ва про рекламу. Осн. завдання Держспоживзахисту: здійснення держ. контролю за дотриманням зак-ва України про захист прав споживачів центр, і місц. органами викон. влади та господарюючими суб'єктами — підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підпри-ємцями та іноз. фіз. особами, що проводять підприєм. діяльність на тер. України; здійснення контролю за дотриманням рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами вимог зак-ва України про рекламу в сфері захисту прав споживачів та захист споживачів від порушень; захист інтересів і прав гр-н як споживачів у разі придбання, замовлення або використання ними товарів (робіт, послуг) для власних потреб; вжиття до господарюючих суб'єктів, які порушують права споживачів, а також до рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, що порушують зак-во про рекламу, заходів впливу, передбачених зак-вом; координація роботи з Держстандартом України, органами та установами держ. сан. нагляду України та з ін. центр, і місц. органами викон. влади в питаннях захисту прав споживачів; здійснення міжнар. співробітництва у сфері захисту прав споживачів; висвітлення у ЗМІ результатів роботи держ. органів у справах захисту прав споживачів, інформування населення про порядок реалізації прав споживачів та зак-ва про рекламу.

Держспоживзахист має право: давати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів; безперешкодно входити до будь-яких вироб., складських, торг, та ін. приміщень господарюючих суб'єктів для перевірки якості продукції, товарів (робіт, послуг), дотримання обов'язкових вимог щодо їх безпеки, а також дотримання правил і надання послуг; вимагати та одержувати від господарюючих суб'єктів, що перевіряються, необхідні нормат. док-ти, які характеризують якість продукції, товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що використовуються для в-ва, виконання робіт, надання послуг, ін. док-ти та відомості, необхідні для здійснення повноважень, а також пояснення щодо виявлених порушень; перевіряти дотримання рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог зак-ва України про рекламу у сфері захисту прав споживачів; безперешкодно ознайомлюватися з усіма не-обхід. док-тами, мат-лами, відео- та аудіоза-писами, вимагати усні чи письм. пояснення, а також будь-яку ін. інформацію, необхідну для здійснення повноважень, передбачених зак-вом про рекламу; забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, на які немає док-тів, що засвідчують їх відповідність вимогам нормат. док-тів, а також товарів, завезених на тер. України без док-тів, що підтверджують їх належність; забороняти рекламу, що порушує вимоги зак-ва про рекламу, та вимагати її публіч. спростування; вимагати від рекламодавця публікації відомостей, що коригують (уточнюють, доповнюють) рекламу; вилучати в установленому порядку неякісну продукцію, товари, док-ти, ін. предмети, що свідчать про порушення прав споживачів; подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів та позови, у т. ч. від невизначеного кола споживачів, з приводу протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами; накладати на винних осіб у випадках, передбач, зак-вом, адмін. стягнення; накладати стягнення на господарюючих суб'єктів — за порушення зак-ва про захист прав споживачів відповідно до ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» (1991); накладати стягнення на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами — за порушення зак-ва про рекламу відповідно до ст. 27 Закону України «Про рекламу» (1996). Рішення К-ту, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центр, та місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування та господарюючими суб'єктами, а у справах про порушення зак-ва про рекламу — рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами. Держспоживза-хист України утворює систему держ. органів у справах захисту прав споживачів. Держспоживзахист очолює голова, який призначається та звільняється з посади відповідно до Конституції України. Діє колегія К-ту, можуть утворюватися дорадчі та консультат. органи.

В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази