Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРУШНИК ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
   

ПОРУШНИК ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

- фіз. особа або об'єкт (будь-який тех. засіб), які перетнули держ. кордон з порушенням встановленого зак-вом порядку. За Законом «Про державний кордон України» (1991) П. д. к. є: 1) особи, які перетнули або намагаються перетнути державний кордон України будь-яким способом поза пун ктами пропуску або в пунктах пропуску через держ. кордон України, але з порушенням правил його перетинання; 2) особи, які проникли або намагаються проникнути на укр. або іноземний трансп. засіб закорд. прямування з метою незаконного виїзду з тер. України; 3) іноземні невійськ. судна і військ, кораблі, які зайшли в тер. море або внутр. води України на порушення встановлених правил заходження у ці води (іноземні підводні човни та ін. підводні трансп. засоби є П. д. к. і в тих випадках, коли перетинають держ. кордон України в під-вод. положенні або перебувають у цьому положенні під час плавання та перебування у водах України); 4) повітр. судна та ін. літальні апарати, що перетнули держ. кордон без відповідного дозволу або вчинили ін. порушення правил перельоту через держ. кордон України. Порушенням держ. кордону України вважається також перетинання його будь-якими ін. тех. або ін. засобами без відповідного на те дозволу або на порушення встановленого порядку (ст. 20).

Особи, винні в порушенні або спробі порушення держ. кордону України, його режиму, прикорд. режиму або режиму в пунктах пропуску через держ. кордон, у незакон, переміщенні або спробі незакон, переміщення через держ. кордон вантажів, матеріалів, документів та ін. предметів, а також в ін. порушеннях зак-ва про держ. кордон України, притягуються до адм. або крим. чи ін. відповідальності згідно із зак-вом. Адм. відповідальність настає: а) у разі порушення прикорд. режиму або режиму в пунктах пропуску через держ. кордон України. В цьому випадку до порушників застосовується стягнення у вигляді попередження або накладення штрафу (ст. 202 КпАП України); б) в разі незакон, перетинання держ. кордону України, тобто поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через кордон без відповід. док-тів чи дозволу відповід. органів держ. влади. П. д. к. за такі дії несе покарання у вигляді штрафу або випр. робіт строком до 1 місяця чи адм. арешту на строк до 15 діб (ст. 204і КпАП). П. д. к., який притягується до крим. відповідальності за перетинання держ. кордону України (будь-яким способом) поза пунктами пропуску через держ. кордон або в пунктах пропуску через держ. кордон, але без відповід. док-тів чи дозволу, може бути покараним у вигляді штрафу або арешту на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Ті ж дії, вчинені особою, яка раніше була засуджена за такий самий злочин, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Якщо зазначені дії поєднані із застосуванням зброї, то вони караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років (ст. 331 КК України). Чинність вказаної статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства без відповід. док-тів або дозволу для використання права притулку згідно з Конституцією України, а також з метою набуття статусу біженця і на випадки прибуття в Україну без встановленого док-та її гр-н, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

Передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією трансп. або ін. засобів вчинення злочину за організацію незакон, переправлення осіб через держ. кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів вчинення злочинів чи усуненням перешкод тощо. Підвищена відповідальність настає за вчинення таких дій повторно або за попередньою змовою групою осіб. У цьому разі винні у скоєнні злочинів особи можуть бути позбавлені волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією засобів вчинення злочину (ст. 332 КК). Крим, відповідальність встановлено і за порушення правил міжнар. польотів. Вліт в Україну або виліт з України без відповід. дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітр. трас, коридорів або ешелонів караються штрафом або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією повітр. судна (ст. 334). П. д. к. як суб'єкт, котрий вчинив злочин (правопорушення), пов'язаний з порушенням державного кордону України, визначається за ознаками, встановленими крим. або адм. законодавством.

О. В. Бакаев.

 

Схожі за змістом слова та фрази