Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ж arrow ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
   

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

- законод. акт, яким регулюються житлові та ін. пов'язані з ними соціальні відносини. Прийнятий ВР УРСР 30.VІ 1983, набув чинності 1.1 1984. У ЖК визначено осн. завдання житл. зак-ва, види житлового фонду, житл. права та обов'язки гр-н, зокрема їх право на приватизацію квартир (будинків) держ. житл. фонду або придбання їх у житл. кооперативах, на бірж, торгах, шляхом індивід, житл. буд-ва чи одержання у власність на інших підставах. ЖК встановив компетенцію органів держ. управління і громад, орг-цій щодо регулювання відносин, які виникають при використанні та забезпеченні схоронності житл. фонду, порядку держ. обліку житл. фонду, закріплює право власника житл. фонду управляти житл. фондом. Кодекс визначив порядок надання жилих приміщень і користування ними в будинках держ. і громад, житл. фонду, зокрема: порядок укладання та припинення договору найму жилого приміщення, права та обов'язки наймачів і членів їх сімей у держ. і відомчому житл. фонді; підстави і порядок виселення з наданням та без надання жилих приміщень у держ. і відомчому житловому фонді; користування служб, приміщеннями; порядок надання і користування жилими приміщеннями у гуртожитках; забезпечення гр-н жилими приміщеннями у будинках житл.-буд. (житлових) кооперативів і користування ними; порядок створення житл.-буд. (житлових) кооперативів, порядок прийняття у члени кооперативів, права та обов'язки членів кооперативів і членів їх сімей, підстави виключення з членів кооперативу та виселення членів кооперативу і їх сімей; користування жилими приміщеннями у будинках приват. житл. фонду; права членів сім'ї власників та наймачів жилих приміщень у приват. житл. фонді. У кодексі закріплено обов'язки гр-н та юрид. осіб щодо схоронності житл. фонду, осн. правила його експлуатації та ремонту, встановлено різні види юрид. відповідальності за порушення норм житл. зак-ва; визначено органи, які мають право вирішувати житл. спори; встановлено порядок регулювання відносин, що виникають при забезпеченні гр-н жилими приміщеннями у разі від'їзду за кордон, а також застосування міжнар. договорів у галузі житл. відносин. У 90-х рр. до ЖК внесено ряд змін, покликаних привести житл. відносини в Україні у відповідність із принципами ринкової економіки. Так, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про власність» (1991) до кодексу внесено зміни, які закріплюють право гр-н залишати у приват. власності будинки, квартири у випадку поліпшення житл. умов, а також зміни щодо порядку визначення розміру кварт, плати та ін.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази