Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
   

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(МК України) — кодифікований акт, що визначає правові, екон. та орг. основи митної справи в Україні. Прийнятий І2.ХІІ 1991. Складається з 11 розділів, 24 глав, 164 статей.

В розд. І «Загальні положення» розглядаються осн. поняття мит. справи, формулювався принципи мит. регулювання. Розд. II розкриває організацію митного контролю та його практ. здійснення у різних режимах. Розд. III присвячено регулюванню мит. оформлення товарів і предметів, трансп. засобів, що переміщуються через митний кордон. Визначено також форми, процедуру декларування трансп. засобів, товарів та ін. предметів, порядок допущення до декларування, обов'язки декларанта. У розд. IV йдеться про переміщення і пропуск через мит. кордон країни товарів та ін. предметів, а також визначення пунктів переміщення через мит. кордон трансп. засобів, речей, валюти, спадщини, порядок переміщення предметів гр-нами, які проїжджають транзитом через тер. України; порядок переміщення через мит. кордон предметів міжнар., іноз. організацій, представництв та осіб, які користуються на тер. України мит. пільгами. Розд. V регулює порядок обкладення митом товарів та ін. предметів, що переміщуються через кордон України, а також порядок справляння митних зборів. Положення цього розділу найчастіше доповнюються поточним зак-вом, а також інструкціями і листами Державної митної служби України. Розд. VI дає тлумачення понять перевезення, зберігання, розпорядження товарами та ін. предметами, що знаходяться під мит. контролем, а також понять реалізації товарів і предметів, за якими не звернувся власник, та використання отриманих коштів. Розд. VII розглядає поняття контрабанди, контрольованих поставок наркот. засобів, психотроп. речовин тощо. Встановлено, що митні органи України є органами дізнання у справах про контрабанду. Розд. VIII регламентує відповідальність за порушення мит. правил і порядок провадження у справах про ці порушення. Порушення справи оформляється у вигляді протоколу, тобто док-та, який офіційно засвідчує факт протиправних дій, за які передбачена адм. відповідальність, і містить дані про особу, що вчинила їх. Він є одним з осн. доказів і підставою для дальшого провадження справи про адм. правопорушення. Порядок складання і зміст протоколу про порушення мит. правил регламентуються ст. 122. Згідно з нею відповідна службова особа мит. органу складає протокол за формою, встановленою Держмитслужбою. При складанні протоколу особі, яка вчинила порушення мит. правил, роз'яснюються її права, про що в ньому робиться відмітка. Протокол, а також вилучені на підставі ст. 128 предмети і док-ти доставляються до мит. органу, служб, особа якого відкриває провадження справи про порушення мит. правил. Протокол не лише засвідчує факт порушення мит. правил та факт порушення справи, а й є найважливішим джерелом інформації про обставини проступку. Джерелами доказової інформації можуть бути також речі, предмети, док-ти. Гр-ни мають право на оскарження неправомірних дій з боку мит. органів України та осіб, що порушили їхні права. Саме про це йдеться у розд. IX «Відповідальність митних органів України та їх службових осіб».

У розд. X законодавчо закріплено положення про порядок прийняття на службу до мит. органів України, визначено, хто може бути служб, особами даної служби, правове становище, захист працівників та їх матеріальне і соціальне забезпечення. Завершується МК України розд. XI «Міжнародні договори». В ньому визначено умови застосування правил міжнар. договору і, зокрема, передбачено, що коли міжнар. договором України встановлено ін. правила, ніж ті, що містяться у МК та ін. актах зак-ва України про митну справу, то діють положення міжнар. договору.

С. В. Ківалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази