Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
   

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЛК України — осн. кодифікований акт лісового права. Прийнятий 21.1 1994. За рад. часів лісові відносини на тер. України регулювалися Законом про ліси 1923, а з 1979 - ЛК УРСР 1979.

Завданням ЛК України є регулювання сусп. відносин у галузі охорони, рац. використання та відтворення лісів, підвищення їх корисних властивостей, задоволення потреб сусп-ва у ліс. ресурсах. Кодекс складається з 10 розділів. 23 глав і 103 статей.

У розд. І «Загальні положення» визначено осн. засади правового регулювання ліс. відносин, заг. поняття, функції та значення лісів, склад лісового (ронду України та його земель, заг. засади права власності на ліси і права користування зем. ділянками ліс. фонду (в т. ч. на правах оренди), компетенцію ВР України, ВР АР Крим, обл. і район, рад у галузі регулювання ліс. відносин. Регламентуються заг. положення щодо участі гр-н та їх об'єднань у вирішенні питань, пов'язаних з охороною і використанням ліс. фонду, а також права й обов'язки лісокористувачів. У розд. II регулюються питання держ. управління і держ. контролю у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів, у т. ч. завдань і компетенції держ. органів, наділених заг. або спец, компетенцією у відповідній сфері. Розд. III присвячений питанням організації ліс. г-ва. Тут викладено осн. вимоги до такої організації, правові підстави поділу лісів на групи і виділення захисних зем. ділянок ліс. фонду, регламентовано порядок переведення ліс. земель у нелісові, встановлено правові вимоги до розміщення, проектування, буд-ва і введення у дію підприємств, споруд та ін. об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів. У розд. IV визначено комплекс правових заходів щодо використання ліс. ресурсів і користування зем. ділянками ліс. фонду за різним цільовим призначенням: заготівля деревини під час рубок гол. користування, живиці, другорядних ліс. матеріалів, побічне лісокористування тощо. Розд. V містить положення про відтворення лісів (лісовідновлення і лісорозведення), а також про заходи підвищення їх продуктивності. Розд. VI регламентує організацію охорони і захисту лісів, діяльність служби ліс. охорони. Питанням плати за використання ліс. ресурсів та користування зем. ділянками ліс. фонду, а також екон. стимулювання охорони, захисту, рац. використання і відтворення лісів присвячено розд. VII. Держ. облік ліс. фонду і держ. ліс. кадастр є предметом розд. VIII. У розд. IX регулюються питання вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання і відтворення лісів та юрид. відповідальності за порушення ліс. зак-ва. У розд. X (заключному) йдеться про міжнар. відносини у відповідній сфері, співвідношення міжнар. договорів України і нац. зак-ва в

регулюванні ліс. відносин.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази