Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛИСТ
   

ЛИСТ

— 1) У Гетьманщині — розпорядження адм.-політ, характеру, яке видавалося від імені і за підписом гетьмана. Гетьманські Л. часто повідомляли про прийняті владою законод. акти та про порядок введення їх у дію.

2) В УРСР — один з видів нормативного акта, що приймалися м-вами і відомствами союзного та респ. рівня (інструктивні, циркулярні, інформаційні Л.). У формі Л. робилися повідомлення про ухвалені найвищими органами влади, м-вами і відомствами нормат. акти.

3) В сучас. Україні — одна з форм актів центр, держ. органів. Так, згідно з «Інструкцією про порядок підготовки, видання, реєстрації, направлення і систематизації нормативних актів Національного банку України» від 10.ІІ 1997, Л. нарівні з наказом, розпорядженням, телеграмою є правозастос. док-том розпорядчого характеру і видається на виконання законод. актів та нормат. актів НБУ. У формі Л. оприлюднюються роз'яснення Вищого арбітражного суду України, міністерств і відомств України про застосування норм чинного зак-ва.

4) Офіційний грош. або ін. док-т (зокрема, для письм. фіксації), який посвідчує що-небудь або містить певне розпорядження. Л. пов'язані з діяльністю органів держ. влади, установ, організацій, підприємств. Розрізняють такі види Л.: атестаційні, кваліфікаційні, виконавчі, відбитків зразків шрифтів, гарантійні, дорожні, екзаменаційні, заправні, змін технол. процесу, каталожні, контрольні, маршрутні, нагородні, нарядів, обхідні, опитувальні, про проходження альтернат, служби, рекламаційні, репертуарні, типових проектів, фондів.

Літ.: Дядиченко В. А. Нариси сусп.-політ, устрою Лівобе-реж. України кін. XVII - поч. XVIII ст. К., 1959; Ткач А. П. Історія кодифікації дорев. права України. К., 1968; Николаева М. Н. Нормат. акты министерств и ведомств СССР. М., 1975.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази