Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ
   

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

- письм. документ встановлених форми і змісту, що видається судами. Зобов'язує служб, осіб та гр-н, яких це стосується, точно і своєчасно виконати рішення суду чи ін. уповноваженого поза-суд. органу в передбачених законом випадках, а також сприяти суд. виконавцеві у виконанні цього рішення. В. л. видається для виконання: а) рішень, ухвал і постанов у цив. справах та вироків, ухвал і постанов у крим. справах у частині майнових стягнень; б) постанов суду чи судді щодо майнових стягнень у справах про адм. правопорушення; в) мирових угод, затв. судом; г) рішень товариських судів; д) рішень трет, судів у цив. справах гр-н; е) рішень іноземних судів у передбачених законом випадках.

У В. л. зазначаються: найменування суду, який його видав; справа, що розглядається; час прийняття рішення; його резолют. частина (дослівно); час, коли рішення набуло законної сили; час видачі В. л., повні прізвище, ім'я, по батькові стягувача, боржника та їхні адреси. В. л. виписується канцелярією суду, підписується суддею та секретарем і засвідчується печаткою суду. Видається не пізніше наступного дня від часу, коли рішення набуло законної сили, а якщо у рішенні вказано негайне виконання — у день його прийняття. На кожне рішення суд видає один В. л. Кілька В. л. видаються на вимогу стягувача для виконання рішення у різних місцях, а також по кожному окр. присуду та для виконання вироків або рішень, які передбачають солідарну матеріальну відповідальність кількох осіб. Замість загубленого В. л. суд має право видати його дублікат.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази