Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лже-ліб arrow ЛИСТ ДО РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН УКРАЇНИ З ПРИВОДУ ПЕРЕМОГ НАД ДЕНІКІНИМ
   

ЛИСТ ДО РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН УКРАЇНИ З ПРИВОДУ ПЕРЕМОГ НАД ДЕНІКІНИМ

— лист В. І. Леніна, з яким він звернувся до трудящих України 28.XII 1919 у зв'язку з розгромом денікінщини. В. І. Ленін зазначав, що крім завдань, які стоять перед трудящими всієї країни, є особливі завдання Рад. влади на Україні. Серед них одне вимагає особливої уваги — правильне розв'язання нац. питання, або питання про те, чи бути Україні окремою Рад. республікою, зв'язаною з РРФСР федеративними зв'язками, чи злитися з РРФСР в єдину Рад. республіку. Як справжній інтернаціоналіст, В. І. Ленін вважав, що розв'язання цього питання залежить цілком від укр. народу. Не визначаючи, які саме форми держ. зв'язків мають бути встановлені, В. І. Ленін наголошував на необхідності найтіснішого єднання на основі повного довір'я одного народу до другого. Інтересам трудящих усього світу протистоїть капітал — сила міжнародна. Щоб її перемогти, вчив В. І. Ленін, потрібен міжнар. союз робітників, міжнар. братерство їх. При цьому він підкреслював: "Ми хочемо добровільного союзу націй,— такого союзу, який не допускав би ніякого насильства однієї нації над одною,— такого союзу, який грунтувався б на цілковитому довір'ї, на ясному усвідомленні братерської єдності, на цілком добровільній згоді" (Повне зібр. тв., т. 40, с. 41). На конкретних прикладах взаємовідносин укр. і великоруських трудящих В. І. Ленін підкреслював осн. інтернаціоналістське положення марксизму про необхідність єдності дій пролетарів усіх країн. Важливе місце у справі встановлення тісного союзу між укр. і рос. народами В. І. Ленін відводив послідовній боротьбі проти проявів вели-кодерж. шовінізму і місц. націоналізму. Ленінські заповіти мали і мають велике значення для дальшого зміцнення дружби між укр. і рос. народами, трудящими всього світу.

Лист до робітників і селян україни з приводу перемог над денікіним - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази