Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БАТУРИНСЬКІ СТАТТІ
   

БАТУРИНСЬКІ СТАТТІ

1663 - міждерж. угода, укладена гетьманом Лівобереж. України І. Брюховецьким і представниками моск уряду у м. Батурині в лист. 1663. На час переговорів щодо Б. с. 1663 Україна фактично розпалася на дві частини, що боролися між собою: одна на боці Польщі, друга — на боці Москви. Правобережжя обрало одного гетьмана, Лівобережжя — іншого. Загострився конфлікт між старшиною і рядовими козаками. Настав період глибокої кризи укр. державності, фактичної громадян, війни, або, як її називали, — Руїни. За такої несприятливої ситуації І. Брюховецький, незадовго перед тим (17.VI 1663) проголошений гетьманом, полковники та ін. старшина змушені були підписати в Батурині «прежніє» Березневі статті 1654. При цьому вперше гетьман підписався так: «Великого Г/осударя/, е/го/ ц/арского/ в/еличес-тва/, холоп, я, гетьманъ Іван Брюховецкій, съ върным е. ц. прес/ветлого/ в-ва, съ Войском Запорожскимъ».

Потім були обговорені нові 5 статей, що стосувалися відносин України з Моск. д-вою, які й названі «Батуринськими». Перша з них торкалася даної раніше І. Брюховецьким обіцянки виділяти провіант для моск. війська, яке стоятиме в Україні, а також військ, залоги при моск. воєводах у містах Гетьманщини. Але під час переговорів з моск. дяками з'ясувалося, що повністю своєї обіцянки гетьман не мав можливості виконати через «скудність малоросійських жителів» та з огляду на зруйноване війною г-во. Тому було зазначено, що до закінчення війни на харчування будуть призначені млинові побори. Ця стаття послужила пізніше приводом для цар. нарікань та обвинувачення гетьм. уряду в тому, що він нібито не постачає хліба, а через це моск. військо голодує і розбігається. Друга стаття повторювала умови Переясл. угоди про втікачів з Моск. д-ви. Було зафіксовано домовленість щодо взаємної видачі злочинців («убийць», «татей» та «всяких злодіїв»). Третя стаття передбачала складання переліку всіх козаків, міщан і поселень та опису їхніх доходів. Гетьман і старшина не прийняли її, заявивши, що за умов воєнного часу це зробити неможливо. Четверта стаття містила право Москви втручатися у госп. і торг, справи Гетьманщини. Укр. сторона погодилася видати універсали про заборону продажу хліба на Правобережжі і татарам. Остання, п'ята, стаття зобов'язувала гетьм. уряд розіслати універсали про сувору заборону укр. купцям вивозити з України та вільно продавати горілку і тютюн у Моск. д-ві. Таким чином, за Б. с. 1663 моск. уряд, використовуючи сприятливу для своїх планів політ, ситуацію, посилив тиск на Україну, продовжив курс на обмеження її автономії. Б. с. діяли недовго. їх було замінено Московськими статтями 1665.

Літ.: Яковлів А. Укр.-моск. договори в XVII—XVIII віках. Варшава, 1934; Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: укр.-рос. відносини другої пол. XVII — першої чверті XVIII ст. K., 1995; Мельник Л. Г. Боротьба за укр. державність (XVII ст.). К., 1995. В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази