Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ
   

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ

1654 - договірні умови про політико-правовий статус України у складі Російської д-ви після Переяславської ради 1654. В ході переговорів у м. Переяславі було тільки попередньо окреслено цей статус. Рос. посольство на чолі з В. Бутурлі-ним запевнило гетьмана і старшину, що в Україні будуть збережені її права та воль-ності. Після цього в кін. лютого до Москви відбуло укр. посольство на чолі з ген. суддею С. Богдановичем-Зарудним та переясл. полковником П. Тетерею для юрид. оформлення укр.-рос. відносин. Протягом 13(23)— 27.III (6.IV) 1654 тривали переговори з представниками царського уряду, було вироблено кілька офіц. документів. Гетьманський уряд свої умови подав у формі чолобитних до царя. Акти цар. уряду мали форму «пожалу-вань», «милостей», жалуваних грамот. Уся сукупність документів дістала назву «Березневих статей».

Пізніше в офіц. документах цар. уряду Б. с. 1654 називалися «Переяславським договором» або «Договором Богдана Хмельницького». До складу Б. с. 1654 увійшли: «Про-сительні статті» з 23 пунктів, подані укр. посольством 14(24).III 1654, та цар. укази до них; «Статті Богдана Хмельницького» (або «Статті Війська Запорізького») з 11 пунктів, подані укр. посольством 21(31).III 1654, та цар. укази до них; цар. жалувані грамоти про вольності Запорізького війська, про права правосл. шляхти тощо. Оригінали цих документів не збереглися. До нас дійшли лише їх переклади та чернетки цар. грамот. Б. с. 1654 охоплювали широке коло питань. Основою для українсько-рос. переговорів і рішень царя та бояр, думи були «Проси-тельні статті», в яких гетьм. уряд висунув умови приєднання України до Росії: ст. 1, З, 7, 13 — про права, привілеї і маєтності Запорізького війська та укр. шляхти; ст. 2 — про 60-тисячний козац. реєстр; ст. 8—12, 21 — про платню старшині та кошти на утримання козац. війська; ст. 4, 15 — про збереження місц. адміністрації та збір нею податків для цар. казни; ст. 5, 6 — про передачу Чигиринського староства гетьманові в рангове володіння та про право Запорізького війська обирати гетьмана; ст. 14 — про право зносин гетьм. уряду з ін. д-вами за дозволом цар. уряду; ст. 16 —про невтручання цар. воєвод та ін. урядовців у внутр. справи України; ст. 17 — про підтвердження козац. і шляхет. вольностей та про залишення селян (посполитих) у феод, залежності; ст. 18 -про збереження прав київ, митрополита; ст. 19 — про надіслання цар. військ проти польс. інтервентів під Смоленськ; ст. 20 — про утримання військової залоги на кордонах України з Польщею; ст. 22 — про оборону України від нападів татар; ст. 23 — про утримання козац. залоги у фортеці Кодак. Більшість статей було затверджено. Решту після обговорення, з деякими змінами, підтверджено цар. грамотами 27.III (5.IV) 1654. «Статті Богдана Хмельницького» були ско-роч. редакцією статей, затверджених царем і боярами 14(24).III 1654. їхній зміст стосувався питань: 1) збирання податків; 2) платні старшинам; 3) передачі млинів старшині; 4) витрат на артилерію; 5) дип. зносин; 6) затвердження маєтків київ, митрополита; 7—8) надіслання рос. війська під Смоленськ і укр.-польс. кордон; 9) платні козац. війську; 10) віддання наказу донським козакам не порушувати миру з Кримом; 11) допомоги військ, залогам у Кодаку і Запоріжжі.

Наприкінці статей від гетьм. уряду вимагалося прискорити складання козац. реєстру. Всі статті разом з цар. грамотами підтверджували політ, автономію України у складі Рос. д-ви.

Згідно з Б. с. 1654 Україна зберігала власні органи державного управління та збройні сили на чолі з виборним гетьманом. Без обмежень мало діяти місц. право. Разом з тим Б. с. 1654 дещо обмежили політ, та екон. права гетьм. правління: воно було підпорядковане цар. урядові. Однак за життя Б. Хмельницького ці обмеження не діяли. Договір вважався довічним, але мав перезатверд-жуватися у вигляді т. з. гетьманських статей зі зміною гетьманів. Як показали наступні події, нові статті у більшості випадків були спрямовані на обмеження автономії України.

Літ.: Шафранов П. А. О статьях Богдана Хмельницкого (1654 г.). «Киев, старина», 1889, № 11; Грушевський М. С. Історія України-Руси, т. 9, ч. І. К., 1928; Яковлів А. Укр.-моск. договори в XVII—XVIII віках. Варшава, 1934; Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы, т. 3. М., 1954; Грушевський М. С. Переясл. умова України з Москвою 1654 р.: статті й тексти. В кн.: Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991; Переяслав, угода 1654 р. в зарубіж. історіографії (1945-1990 рр.). Рівне, 1993; Уланович О. М. Укр.-рос. договір 1654 р.: міфи і реальність. K., 1994; Укр.-рос. договір 1654 р.: Нові підходи до історії міждерж. стосунків. К., 1995. В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази