Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СВІТОВИЙ БАНК
   

СВІТОВИЙ БАНК

(World Bank, Banque mon-diale) — міжнар. багатостороння фін.-кред. установа, яка об'єднує 5 спеціаліз. організацій ООН: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК), Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Багатостор. агентство з гарантування інвестицій (БАТІ) та Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Кожна з цих організацій групи С. б. має власний статут, самост. склад учасників (членів) та предмет діяльності. їхня діяльність є скоординованою і спрямовується на досягнення стратег, мети С. б. — надання фін. допомоги країнам, що розвиваються, та країнам з перех. економікою з метою інтеграції їх економік у світ, систему господарювання. Провід, організацією групи С. б. є МБРР, президент якого є одночасно президентом кожної з організацій групи С. б.

МБРР — міждерж. фін. установа, яка є спеціаліз. організацією ООН, утв. 1944 разом з Міжнародним валютним фондом (МВФ) згідно з Бреттон-Вудськими угодами (див. Бреттон-Вудська конференція ООН 1944). Членами МБРР можуть бути лише країни — члени МВФ. Фін. ресурси МБРР формуються за рахунок: внесків держав-членів, розмір яких встановлюється відповідно до екон. потенціалу певної країни; залучених на міжнар. ринках позик, капіталу коштів шляхом випуску облігацій; доходів МБРР від кредитів та ін. операцій. На 1.1 2003 членами МБРР є 184 країни. Фін. інструменти політики МБРР: надання довгострок. кредитів урядам та приват, сектору країн — членів МБРР під реалізацію конкр. проектів у галузі в-ва, інфраструктури, для подолання труднощів макроекон. характеру і структур, перебудови; надання урядам гарантій погашення заборгованості; участь у спільному з ін. інвесторами фінансуванні проектів; надання тех. допомоги; участь в утворенні спец, трастових фондів для мобілізації інвест. ресурсів тощо. МФК утв. 1956 як самост. спеціаліз. організація ООН, де-факто є філією МБРР. Членами МФК на 1.1 2003 є 175 країн. Діяльність МФК зосереджується на допомозі в розвитку приват, сектору країн-членів шляхом мобілізації внутр. та зовн. ресурсів. МФК має право інвестувати короткострок. ресурси до акц. капіталу підприємств і надавати приват, сектору довгострок. позики без уряд, гарантій. МАР утв. 1960 як спеціаліз. організація ООН; її капіталом фактично управляє МБРР. Метою діяльності є надання фін. підтримки найменш розвиненим країнам на пільгових умовах. До складу МАР станом на 1.1 2003 входять 163 країни. МАР надає кредити на ті цілі, що й МБРР, але на більш тривалий строк (35—40 років) і під символіч. відсоткову ставку з пільг, періодом погашенн я до 10 років. Капітал МАР формується за рахунок: відрахувань від прибутків МБРР; внесків держав — членів асоціації; донор, допомоги розвинених країн. БАГІ засн. 1988 як організація групи С. б., юридично і фінансово незалежна від МБРР. До БАГІ станом на 1.1 2003 входить 161 країна. Осн. метою діяльності агентства є сприяння залученню іноз. інвестицій у країни, що розвиваються. БАГІ надає обраним ним інвесторам гарантії повернення інвестицій у частині не-комерц. ризиків, консультує уряди країн-реципієнтів щодо розробки та реалізації стратегій і програм залучення іноз. інвестицій, ініціює міжнар. контакти у цій галузі. Гарантії БАГІ надаються, як правило, на строк до 15 років з макс. лімітом гарант, покриття — 50 млн. доларів США на один проект.

МЦУІС виник 1966 з метою створення умов для стимулювання іноз. інвестицій шляхом запровадження прозорого механізму вирішення спорів між іноз. інвесторами і нац. урядами з питань інвест. діяльності. Станом на 1.1 2003 до МЦУІС входило 154 країни. Україна є членом МБРР з 3-ІХ 1992; МФК -з 18.Х 1993; БАГІ - з 19.VII 1994;

МЦУІС - з 7.VII 2000.

Літ.: Левина Л. А. Прав, положение Междунар. валют, фонда и Всемир. банка. М., 1996; The World Bank in a Changing World: Selected Essays and Lectures, v. 1-3. The Hague, 1992-2000; Shihata I. F. I. The World Bank Legal Papers. The Hague, 2001.

Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази