Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
   

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

- операції з фін. активами, що здійснюються фін. установами (фін. посередниками) на профес. основі або іншими суб'єктами госп. діяльності в інтересах третіх осіб власним коштом чи коштом цих осіб, а у випадках, передбачених зак-вом, — і за рахунок залучених від ін. осіб фін. активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фін. активів. При цьому під фін. активами розуміють кошти в нац. чи іноз. валюті, зобов'язання та права вимоги боргу, що не є цінними паперами. Осн. видами Ф. п. є: випуск платіж, док-тів, платіж, карток, дорожніх чеків та їх обслуговування; кліринг та ін. форми забезпечення розрахунків; довірче управління фін. активами; діяльність з обміну валют; залучення фін.

активів із зобов'язанням щодо їх наст, повернення; фінансовий лізинг; надання позик (кредиту); надання гарантій та поручительств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та нагромаджувального пенс, забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг. Згідно з чинним зак-вом України окр. види Ф. п. підлягають ліцензуванню. У зак-ві та фін.-прав. практиці Ф. п. поділяються на банківські й небанківські. Банки мають виключне право надавати в сукупності такі види Ф. п.: залучення у вклади грошових коштів фіз. і юрид. осіб; їх розміщення від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; відкриття і ведення банк, рахунків фіз. та юрид. осіб. Небанківські Ф. п. надаються небанківськими фін. посередниками, які включені до відповідного реєстру фін. установ і надають одну чи кілька Ф. п. До небанк. фін. установ, зокрема, належать: фондові, товарні та валютні біржі, довірчі товариства, лізингові та страхові компанії, зберігачі, ломбарди, недерж. пенсійні фонди, інститути спільного інвестування тощо. В Україні налічується бл. 20 видів фін. установ, які надають відповідні Ф. п. Надання послуг здійснюється на підставі договору між фін. установою та будь-якою дієздатною фіз. особою або правоздатною юрид. особою. Ф. п. мають свою ціну, яка складається під впливом ринк. факторів, включаючи співвідношення попиту та пропозиції, конкуренцію між фін. установами, якість сервісу, рекламне забезпечення тощо.

Держ. регулювання Ф. п. здійснюється щодо: ринку банківських Ф. п. — Національним банком України; ринків цінних паперів та похід. цінних паперів — Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; інших ринків небанківських Ф. п. — спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків Ф. п. — Держ. комісією з регулювання ринків фін. послуг, утвореною відповідно до указу Президента України від 11.XII 2002. Антимонопольний комітет України, Державна податкова адміністрація України та ін. держ. органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків Ф. п. у межах повноважень, визначених законом. Прав, регулювання Ф. п. проводиться на основі ЦивК України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність» (обидва — 1991), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (2001), указу Президента України «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» (2000) та ін. актів рамкового зак-ва України. Надання окремих видів Ф. п. регулюється також відповідними нормами спец, зак-ва, зокрема Законів України: «Про цінні папери і фондову біржу», «Про товарну біржу» (обидва — 1991), «Про заставу» (1992), «Про страхування» (1996), «Про лізинг» (1997), «Про банки і банківську діяльніст ь» (2000), «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (2001), декретів КМ України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», «Про довірчі товариства» (обидва — 1993) та ін.

Літ.: Мітюков І. О., Александров В. Т., Ворона О. І., Недбаєва С. М. Фін. послуги України. К., 2001.

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази