Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЗЕРВИ ФІНАНСОВІ
   

РЕЗЕРВИ ФІНАНСОВІ

(франц. - запас, від лат. - зберігати) — грош. ресурси, що резервуються д-вою, органами управління у сфері економіки і фінансів, а також т-вами, об'єднаннями, підприємствами та ін. госп. організаціями для забезпечення непередбач. витрат і спец, потреб. Поділяються на загальнодержавні й спеціальні держ. резерви, резерви міністерств, відомств, корпорацій, концернів, товариств, об'єднань, підприємств та ін. госп. організацій різних форм власності. До загальнодержавних Р. ф. належать бюдж. резервні фонди КМ України, фонди непередбач. витрат у бюджетах АР Крим, обл. бюджетах і бюджетах міст загальнодерж. значення, перевищення доходів над витратами бюджету та оборотна касова го тівка бюджетів. Спец, держ. резерви включають фонди держ. майнового та особистого страхування, пенс. фонд. Резерви ін. суб'єктів господарювання призначені на покриття їх можливих збитків. Зокрема, відповідно до ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (2000) кожен банк зобов'язаний формувати резерв, фонд на покриття непередбач. збитків по всіх статтях активів і позабаланс. зобов'язаннях. Розмір відрахувань до цього фонду має становити не менше 5 % від прибутку банку до досягнення ними 25 % розміру регулятив. капіталу банку. В разі, коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та ін. кредиторів, НБУ має право вимагати від банку збільшення розміру щоріч. відрахувань до резервів.

Порядок формування і використання Р. ф. визначається Бюдж. кодексом України, Законами «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» (обидва - 1991), «Про Національний банк України» (1999), «Про банки і банківську діяльність», ін. актами бюдж., фін. і госп. зак-ва, а також статут, док-тами господарюючих суб'єктів. У складі Р. ф. розрізняють т. з. резервну валюту — нац. валюту провід, держав світу, яка використовується у міжнародних розрахунках, нагромаджується центр, банками ін. країн як резерв для цих розрахунків, служить базою визначення валютних курсів та інструментом валют, інтервенцій для впливу на курси валюти. Резервною може стати вільно конвертована валюта, відносно стала в країні-емітенті, за відсутності істот, обмежень у країні-емітенті для операцій з нею з боку суб'єктів, які мають її у своїх резервах. Нині до резерв, валют можна віднести долар СІНА, єну Японії, фунт стерлінгів Великобританії, евро та деякі ін. В акц. т-вах, приват, підприємствах Р. ф. існують у формі резерв, фонду (капіталу), який становить частину їх власних коштів, що утворюються за рахунок відрахувань від прибутків. Використовуються для покриття витрат в опе-рац. діяльності, поповнення осн. капіталу та виплат дивідендів у випадках, коли поточ. прибутку для цього недостатньо. Правила нагромадження та витрачання резерв, фонду передбачаються статутами відповід. госп. утворень (структур). Мін. розмір цього фонду, встановлений зак-вом України, не повинен бути меншим 5 % від річ. прибутку, а максимальний — не більшим суми статут, фонду. Літ.: Кравченко В. І. Фінанси місц. органів влади України: основи теорії та практики. К, 1997; Банк, право України. К, 2000; Базилевич С. І. Держ. фінанси. К, 2002.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази