Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
   

БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

-вид діяльності комерц. банків, які виконують різні банк, операції за дорученням клієнтів (юрид. і фіз. осіб). Види і порядок здійснення Б. п. передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» (1991) та ін. нормат. актами. Відповідно до цих актів Б. п. поділяються на посередницькі, консультаційні, розрахункові, довірчі (трастові) та ін. Серед посередницьких послуг найпоширенішим є посередництво в отриманні клієнтом кредиту, в операціях з цінними паперами, валютою та майном. Посередництво в отриманні кредиту має місце тоді, коли банк сам не спроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. В цьому разі банк, що обслуговує клієнта, на його прохання бере позику в ін. банку і надає її клієнтові під більш високий відсоток, ніж плата за куплені ресурси. Клієнт іде на таку операцію, тому що отримана ним позика в ін. комерц. банку часто обходиться значно дорожче, оскільки цей банк прагне компенсувати ризик надання кредиту, особливо незнайомому позичальникові. Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою і майном здійснюються на підставі доручення від клієнта і угод з емітентом. Заслуговує на увагу посередницька діяльність комерц. банків при емісії, розміщенні та організації повтор, обігу цінних паперів клієнтів. Б. п. щодо торгівлі валютою мають на меті надання валюти клієнтам для забезпечення їхніх платежів і підтримання ліквідності у валюті, страхування ризиків знецінення коштів внаслідок зміни валют, курсів, одержання спеку-лят. прибутку за рахунок зміни курсів валют. Для забезпечення платіжної дисципліни важливе значення мають розрахункові послуги банків, які передбачають ведення рахунків юрид. і фіз. осіб та здійснення розрахунків за їхнім дорученням. Особливий вид діяльності комерц. банків становлять довірчі (трастові) послуги, якими є операції по володінню майном, переданим клієнтом банкові за дорученням. Довірене управління майном пов'язане з виконанням робіт щодо обліку операцій і збереження цінностей, з розміщенням коштів, фін. аналізом тощо. Крім того, комерц. банки консультують клієнтів з питань екон. аналізу та бух. обліку, вивчення платоспроможності госп. партнерів клієнта, організації емісії та повтор, обігу цінних паперів, вибору напряму інвестування коштів тощо. Консульт. послуги, як правило, тісно пов'язані з ін. банк, операціями: кредитуванням, касовим обслуговуванням, лізинговими операціями, обслуговуванням платіж, обігу тощо. Літ.: Усоскин В. М. Совр. коммерч. банк: управление и операции. М., 1994; Ширинская Е. Б. Операции коммерч. банков и зарубеж. опыт. М., 1995; Жуков А. И. Услуги коммерч. банков. Зарубеж. опыт и практика. М., 1995;

Мирун Н. И., Герасимович А. М. Банк, обслуживание предприятий и населения. К., 1996.

О. М. Бірюков, О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази