Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
   

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

- послуги, пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання. Організація поховання людей і ритуал, обслуговування у нас. п. України регулюється Законом України «Про поховання та похоронну справу» (2003) та ін. нормат.-прав. актами.

Р. п. надаються з урахуванням держ. стандартів у галузі поховання, що складаються, зокрема, з необхідного мін. переліку вимог щодо організації поховання померлих і ритуал, обслуговування населення та єдиної методики визначення вартості надання гр-нам необхідного мін. переліку видів ритуал, послуг і реалізації предметів ритуал, належності. Затверджує цей перелік спеціально уповноважений центр, орган викон. влади у сфері житл.-комунал. політики України. Безпосереднє надання Р. п. покладається на ритуал, служби — спеціаліз. комунал. підприємства, що створюються органами місц. самоврядування з метою здійснення організації поховання померлих і надання Р. п., передбачених необхідним мін. переліком окр. видів Р. п., реалізації предметів ритуал, належності. Ритуал, служби можуть надавати Р. п., не передбачені мін. переліком, за цінами, встановленими за згодою сторін. Р. п. за договором можуть надаватися суб'єктами господарювання ін. форм власності. Вартість таких послуг встановлює викон. орган сільс, селищ., міської ради. До Р. п. належать, зокрема: оформлення поховання агентом; визначення ділянки для поховання; копання могили; надання автотранспорту; поховання урни з прахом; проведення громадян, панахиди; виготовлення металевої таблички, труни, вінків, траур, стрічок; придбання, покривала та ін. атрибутів ритуал, призначення; фотопослуги; виготовлення і встановлення надмогильних споруд. Особа, яка зобов'язалася поховати померлого, звертається до сільс. голови (якщо поховання здійснюється у сільс. місцевості) або ритуал, служби з приводу укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання. Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед суб'єктів госп. діяльності, які уклали договори із сільс. головою або ритуал, службою про надання таких послуг. На місці прийому замовлення на поховання має бути перелік видів послуг і робіт із зазначенням їх вартості, особливостей та орієнтовних строків виконання. Оформлення замовлення на поховання чи кремацію здійснюється на підставі свідоцтва про смерть, що видається органами реєстрації актів цив. стану. Поховання може здійснюватися шляхом закопування у могилі труни з тілом померлого; спалювання у крематорії труни з тілом померлого та закопування у могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого; розвіювання праху померлого; ін. способом з урахуванням етн., реліг. чи культурних традицій. Поховання померлих одиноких гр-н, осіб без певного місця проживання, гр-н, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також поховання померлих, які проживали в будинках-інтернатах для гр-н похилого віку та інвалідів, геріатрич. пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, психоневрол. інтернатах, дит. інтернатах, тер. центрах соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездат. гр-н та в стаціонар, закладах ін. типів, здійснюється за рахунок коштів відповід. місц. бюджетів. Д-ва гарантує безоплатність надання окр. похорон, послуг (мінімуму) всім гр-нам України шляхом виплати допомоги на поховання з різних джерел фінансування.

Див. також Допомога на поховання.

Б. І. Статків.

 

Схожі за змістом слова та фрази