Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ
   

ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ

- економічні взаємовідносини між територіально розділеними виробниками - підприємствами, об'єднаннями, галузями, територіально-виробничими комплексами, економічними районами та країнами. В.-т. з. виникають і розвиваються на основі сусп., зокрема геогр., поділу праці для забезпечення ефективності сусп. виробн. і постачання населенню предметів споживання, досягнення мінімуму нар.-госп. затрат на виробн. і доставку споживачам продукції. В СРСР такі зв'язки здійснюються за єдиним нар.-госп. планом. В.-т. з. бувають по постачанню і збуту сировини, палива, комплектуючих деталей машин і устаткування (поставки по кооперуванню) та ін. компонентів виробн., а також по обміну готовою продукцією. Розрізняють внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки; за тер. організацією кожний вид зв'язків може бути внутрішньо-районним (у межах пром. вузла, області) або міжрайонним. До останнього типу належать і міжреспубліканські та міжнар. В.-т. з В умовах розвинутого соціалізму, зростаючих масштабів виробн., поглиблення спеціалізації та комплексного розвитку екон. районів, дальшої концентрації пром-сті і створення об'єднань, агропромислової інтеграції широкого розвитку набувають усі види В.-т. з ; характерним є планомірне поєднання внутрішньорайонних зв'язків з міжрайонними. Розвиток В.-т. з. відбувається на основі всесоюзної спеціалізації районів з використанням їхніх сприятливих природних і екон. умов і ресурсів в інтересах єдиного народногосподарського комплексу СРСР і союзних республік у поєднанні з комплексним розвитком даного району. Цей тип зв'язків характеризується розгалуженістю і великими віддалями перевезень. УРСР має тісні В.-т. з. з усіма республіками і екон. районами країни і особливо з РРФСР, на яку припадає 2/3 вивозу і з якої в УРСР надходить 4/5 усіх вантажів ввозу (див. карту, с. 242). В.-т. з. сприяють піднесенню економіки всіх республік і є вираженням взаємодопомоги братніх народів у комуністич. будівництві. Рішеннями XXV з'їзду КПРС передбачено дальше нарощування екон. потенціалу сх. районів країни й підвищення їхньої ролі в загальносоюз. виробн., формування там нових територіально-виробничих комплексів і промислових вузлів; обмеження зростання великих міст і розвиток економічно перспективних малих і середніх міст; вказано на необхідність раціоналізації транспортно-екон. зв'язків, розвиток магістральних трансп. комунікацій, спорудження нафто- і газопроводів з пн.-зх. районів Сибіру і Серед. Азії в Європ. частину СРСР і до нафтопереробних заводів сх. районів. Велике значення для раціоналізації В.-т. з. має поліпшення планування їх, зокрема застосування методів оптимального планування. В.-т. з. між соціалістичними країнами розвиваються на основі міжнародного соціалістичного поділу праці, розвитку соціалістичної економічної інтеграції.

В капіталістичних країнах В.-т. з. мають стихійний характер і підпорядковані ринковій кон'юнктурі, гонитві за надприбутками монополій.

Л. М Корецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази