Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ СРСР
   

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ СРСР

— складова частина міжнародної діяльності Рад. Союзу, один з ефективних засобів розв'язання політичних та економічних питань. Створення системи 3. е. з. СРСР з ін. країнами в інтересах будівництва комунізму почалося після перемоги Великої Жовтн. соціалістичної революції. КПРС і Радянська держава розглядають 3. е. з. як проблему комплексну, в якій переплітаються політика й економіка, дипломатія й торгівля. Розвиток 3. е. з. зумовлюється зростаючим значенням міжнародного поділу праці для поступального руху кожної країни. СРСР виходить з необхідності використання 3. е. з. для мобілізації додаткових можливостей з метою успішного й оперативного розв'язання госп. завдань, підвищення ефективності виробн., прискорення науково-технічного прогресу. Рад. Союз має інтенсивні екон. й наук.-техчіч. зв'язки з країнами усіх континентів, веде торгівлю із 118 країнами світу (1978). За роки дев'ятої п'ятирічки (1971—75) СРСР одержав комплектне устаткування майже для 2000 об'єктів у різних галузях пром-сті; в свою чергу, експортував сировину, машини, устаткування, патенти й ліцензії, брав участь у буд-ві сотень пром. об'єктів за рубежем (див. Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976, с. 63—64). Гол. місце в 3. е. з. СРСР посідають країни соціалістичної співдружності. їхні екон. відносини розвиваються відповідно до принципів соціалістичної економічної інтеграції, виражають спільність інтересів, служать зміцненню єдності, дружби й згуртованості. Багатосторонні плани Ради Економічної Взаємодопомоги, її довгострокові та цільові програми спрямовані на своєчасне розв'язання госп. завдань, повне задоволення попиту і дальше підвищення добробуту населення соціалістичних д-в. 3. е. з. СРСР з країнами, що розвиваються, сприяють створенню держ. сектора їхнього нар. г-ва, зміцненню екон. і політ. незалежності від капіталістичних країн і міжнародних монополій, посилюють позиції молодих д-в у боротьбі проти імперіалізму й неоколоніалізму. Широкі 3. е. з. СРСР підтримує з капіталістичними країнами. Це зміцнює матеріальну базу політики мирного співіснування д-в з протилежними системами, розрядки міжнар. напруженості. Серед осн. принципів 3. е. з. СРСР з капіталістичними країнами — вза-ємовигода, надання режиму найбільшого сприяння. Високого рівня досягла зовнішня торгівля СРСР. Створено нові форми зовнішньоекон. відносин. Зокрема, здійснюється перехід до комплексного співробітництва на основі довгострокових договорів і угод. Як орг. механізм функціонують двосторонні міжурядові мішані комісії, торг.-екон. ради, торг. палати, до яких входять представники адміністрації пром. підприємств, комерційних і фінанс.-кредитних установ, фірм, асоціацій промисловців тощо. Формами 3. е. з. є також угоди на компенсаційній основі, великомасштабні проекти, кооперування підприємств тих чи інших галузей пром-сті, довгострокові кредити, що мають двосторонню спрямованість, модернізація з-дів і ф-к, спільна розробка нової техніки, систем управління, реалізація готової продукції на ринках третіх країн, експорт (імпорт) ліцензій. У 70-х рр. Рад. Союз уклав договори строком на 5 і 10 років у галузі екон. відносин з багатьма капіталістичними країнами різних континентів. У лютому 1976 учасники РЕВ запропонували "Спільному ринку" (див. Європейське економічне товариство) встановити офіц. відносини. Велику увагу розвиткові 3. е. з. СРСР було приділено в Програмі миру. Свою зовнішньоекон. політику Рад. Союз проводить у дусі Заключного акта загальноєв-роп. наради, міжнар. правових норм. СРСР постійно виступає за усунення дискримінаційних і штучних перешкод, створюваних міжнар. реакцією, за ліквідацію всіх проявів нерівноправ'я, диктату, експлуатації в зовнішніх економічних відносинах між країнами світу.

Літ.: Внешнеэкономические связи Советского Союза на новом этапе. М., 1977; Максимова М. М. СССР и международное экономическое сотрудничество. М., 1977; див. також літ. до ст. Зовнішня торгівля.

А. В Кудрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази